سنسورها

قفل هوشمند کنترل از راه دور بسازید.

قفل هوشمند کنترل از راه دور بسازید.

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از آردوینو و سنسور اثر انگشت، قفل هوشمندی بسازید که امکان کنترل آن از هر نقطه دنیا وجود دارد. با ما همراه شود.

شنبه, 17 بهمن 1394
نحوه ی راه اندازی سنسور فاصله با آردوینو

نحوه ی راه اندازی سنسور فاصله با آردوینو

در این بخش چگونگی کارکرد سنسورهای فاصله و همچنین نحوه ی اتصال این سنسورها به آردوینوآموزش داده شده است. همچنین نحوه ی کالیبره کردن این سنسورها و کد نویسی مدار نیز توضیح داده شده. با ما همراه شوید .

 

پنج شنبه, 15 مرداد 1394