Recipes tagged with: رسپبری پای

آموزش رسپبری پای قسمت ششم- کنترل موتور DC با استفاده از رسپبری پای

آموزش رسپبری پای قسمت ششم- کنترل موتور DC با استفاده از رسپبری پای

برای انجام پروژه های رسپبری پای به درکی جامع از نحوه ی عملکردهای اصلی و پایه ای آن نیاز است. با کمک این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از برنامه ی پایتون موتور DC را با استفاده از رسپبری پای کنترل کنید. با ما همراه باشید.

شنبه, 30 مرداد 1395
آموزش رسپبری پای قسمت پنجم: کار با PWM

آموزش رسپبری پای قسمت پنجم: کار با PWM

برای انجام پروژه های رسپبری پای به درکی جامع از نحوه ی عملکردهای اصلی و پایه ای آن نیاز است. با کمک این آموزش قادر خواهید بود تا با PWM کار کنید. با ما همراه باشید.

شنبه, 23 مرداد 1395
آموزش رسپبری پای قسمت چهارم : اتصال یک  کلید به رسپبری پای

آموزش رسپبری پای قسمت چهارم : اتصال یک کلید به رسپبری پای

برای انجام پروژه های رسپبری پای به درکی جامع از نحوه ی عملکردهای اصلی و پایه ای آن نیاز است. با کمک این آموزش قادر خواهید بود تا به رسپبری پای خود یک کلید وصل کنید. با ما همراه باشید.

یکشنبه, 03 مرداد 1395
آموزش رسپبری پای-  قسمت دوم:تنظیمات

آموزش رسپبری پای- قسمت دوم:تنظیمات

در قسمت اول آموزش رسپبری پای، نحوه ی نصب سیستم عامل روی کارت SD نشان داده شد. در این قسمت تنظیمات اولیه رسپبری پای آموزش داده شده است.

چهارشنبه, 02 تیر 1395
آموزش رسپبری پای- قسمت اول : راه اندازی رسپبری پای با استفاده از NOOBS

آموزش رسپبری پای- قسمت اول : راه اندازی رسپبری پای با استفاده از NOOBS

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از NOOBS رسپبری پای خود را تنظیم و راه اندازی کنید.

سه شنبه, 14 ارديبهشت 1395
با استفاده از آردوینو و رسپبری پای، نمایشگر آب و هوا بسازید.

با استفاده از آردوینو و رسپبری پای، نمایشگر آب و هوا بسازید.

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از آردوینو، رسپبری پای و اینترنت، وضعیت آب و هوا را روی یک LCD 1602 نمایش دهید. با ما همراه باشید.

شنبه, 28 فروردين 1395
رسپبری پای تان را به شبکه ی وای فای متصل کنید.

رسپبری پای تان را به شبکه ی وای فای متصل کنید.

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا رسپبری پای خود را به شبکه ی ولی فای متصل کنید.با ما همراه باشید.

سه شنبه, 24 فروردين 1395
با استفاده از باتری، رسپبری پای تان را تغذیه کنید.

با استفاده از باتری، رسپبری پای تان را تغذیه کنید.

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از سه باتری AA رسپبری پای تان را تغذیه کنید. با ما همراه باشید.

شنبه, 21 فروردين 1395
با استفاده از رسپبری پای، رادیو بسازید.

با استفاده از رسپبری پای، رادیو بسازید.

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از یک رسپبری پای، یک گیرنده رادیویی و چند ابزار دیگر یک رادیو بسازید. با ما همراه باشید.

جمعه, 21 اسفند 1394
با استفاده از رسپبری پای کنسول بازی بسازید.

با استفاده از رسپبری پای کنسول بازی بسازید.

در پایان این آموزش قادر خواهید بود تا با استفاده از رسپبری پای، یک کنسول بازی برای خود بسازید. با ما همراه باشید.

سه شنبه, 18 اسفند 1394
[12  >>