ربات های آشغال جمع کن

گروهی از محققان ایتالیایی در حال طراحی و ساخت رباتی هستند که به جمع آوری زباله ها در خیابان بپردازد. این ربات که DustCart نام دارد در حال حاضر به صورت آزمایشی در یکی از شهرهای ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته است. 

ربات های آشغال جمع کن

ساخت ربات چیتا توسط محققان دانشگاه MIT

محققان دانشگاه MIT سال ها برای ساخت رباتی که بتواند بدود، وقت صرف کرده اند. حال که سازندگان آن به این هدف دست پیدا کرده اند، تصمیم گرفتند یک ارتقای عمده در این ربات ایجاد کنند. 

ساخت ربات چیتا توسط محققان دانشگاه MIT