نوزدهمین دوره مسابقات نادکاپ

نوزدهمین دوره مسابقات علمی و آموزشی نادکاپ، 22 و 23 اسفند ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه فرمایید.

blog 941215 nadcap 02