اولین دوره مسابقه رباتیک پژوهش سرای پسران گرگان

برای ثبت نام در اولین دوره مسابقه رباتیک پژوهش سرای پسران گرگان به این سایت مراجعه فرمایید.