ایده های پروژه های RFID برای دانشجویان مهندسی

 کلمه ی RFID به سامانه بازشناسی با امواج رادیویی اشاره دارد. در متن لیستی از پروژه های مختلف مربوط به RFID آورده شده که برای دانشجویان مهندسی مفید است. این لیست به خلق ایده ، افکار و پروژه های جدید کمک قابل توجهی می کند.

کلمه ی RFID به سامانه بازشناسی با امواج رادیویی اشاره دارد. RFID یک سیستم ردیابی با استفاده از سیستم هوشمند در یک فروشگاه است. RFID کاربردهای بسیاری از جمله مدیریت دسترسی، ردیابی کالا، ردیابی انسان ها و حیوانات، جمع آوری عوارض راه داری، پرداخت بدون تماس و ... دارد.

 1. استراتژی نرم افزاری RFID و استقرار آن روی سیستم اجاره ی دوچرخه
 2. تامین سیستم های کنترل تردد مانند گذرنامه با استفاده از RFID
 3. تایید حواله ی مصرف کننده با استفاده از سیستم RFID
 4. کاربردهای RFID در زمینه ی مدیریت بهداشت و امنیت محیط زیست
 5. توسعه کنترلر RF در زمینه ی سیستم حمل و نقل هوشمند
 6. کنترل کیفیت حمل و نقل با استفاده از سنسور فعال RFID
 7. تخمین پارامتر بار ترافیکی شبکه ی داده RFID
 8. طراحی و آزمایش بر روی سیم کشی ربات
 9. گذرنامه الکترونیکی و کارت شناسایی صادر شده توسط دولت
 10. استفاده از سیگنال RFID برای محلی کردن اشیا ثابت و تخمین سرعت اجسام در حال حرکت
 11. سیستم اتوماسیون کتابخانه مبتنی بر RFID
 12. سیستم کنترل امنیتی دسترسی با استفاده از بارکدخوان
 13. سیستم گذرنامه الکترونیکی مبتنی بر RFID
 14. سیستم حضور و غیاب با استفاده از RFID
 15. سیستم کنترل دسترسی بر پایه ی کارت هوشمند
 16. سیستم اسکن امنیتی فرودگاه بر پایه ی RFID
 17. سیستم گذرنامه الکترونیکی بر پایه ی کارت هوشمند
 18. سیستم بانک داری مبتنی بر RFID
 19. مدیریت کتابخانه بر پایه RFID
 20. سیستم حفظ سلامت مبتنی بر RFID
 21. شاخص اتوبوس مبتنی بر RFID
 22. سیگنال های هوشمند مبتنی بر RFID
 23. پارکینگ مبتنی بر RFID
 24. مدیریت اتاق های هتل مبتنی بر RFID
 25. پیگیری فرد مبتنی بر RFID
 26. کارت خرید مبتنی بر RFID
 27. سیستم اعلان اتوبوس برای نابینایان مبتنی بر RFID
 28. سیستم امنیتی ردیابی RFID در تلفن همراه
 29. دستگاه احراز هویت مبتنی بر RFID
 30. سیستم خودکار دارویی مبتنی بر RFID
 31. سیستم قفسه کتاب ها هوشمند مبتنی بر RFID
 32. ردیابی پرسنل و تجهیزات بیمارستان مبتنی بر RFID
 33. شناسایی ارزش اشیا بیمه شده مبتنی بر RFID
 34. ردیابی خودروها و سیستم های مانیتورینگ مبتنی بر RFID
 35. سیستم بلیط اتوبوس مبتنی بر RFID
 36. سیستم خودکار کسر مالیات برای تماس تلفنی مبتنی بر RFID
 37. دریافت عوارض جاده ای برای کنترل ترافیک مبتنی بر RFID
 38. سیستم پیگیری اتفاقات برای رویدادهای ورزشی مبتنی بر RFID
 39. سیستم پیگیری موجودی مبتنی بر RFID
 40. سیستم ردیابی قطعات برای تولید کننده مبتنی بر RFID
 41. احتیاط در راه آهن مبتنی بر RFID
 42. سیستم پرداخت کرایه ی مسافران اتوبوس
 43. تائید گذرنامه های فعال
 44. تائید رای دهندگان مجاز
 45. کارت جیره بندی مبتنی بر RFID
 46. دستگاه های رای گیری مبتنی بر RFID

منبع : سایت electronicshub