انجمن تخصصی رباتیک و الکترونیک

  1. hnazarparvar28782@gmail.com
  2. آردوینو
  3. پنج شنبه, 08 جون 2017
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
در اینترنت دو نوع روش راه اندازی به شرح ذیل با استفاده از آردوینو انو پیدا کردم ولی هیچ کدام جواب نداد خواهشمند است بفرمایید کدام یک درست است؟اگر می شود
پایه های درست و نمونه برنامه ی که جواب داده است ارسال شود. با تشکر

الف)
pin1=GND
pin2=RD(in)
pin3=TD(out)
pin4=Vin
pin5=ignore
pin6=ignore

ب)
pin1=Vt(in)
pin2=Vin(in) (که این دو هرکدام به نظرم اگر اشتباه نکنم همان ولتاژ وردوی هستند!)
pin3=TD(out)
pin4=RD(in)
pin5=GND
pin6=touch out (که نمیدانم منظور ش چیست!)


قبلا برای این بحث پاسخ ارسال شده است اما شما اجازه دیدن آن ها را ندارید