انجمن تخصصی رباتیک و الکترونیک

انتقادات و پیشنهادها

انتقادات و پیشنهادهاتان در مورد خدمات کافه ربات، محصولات جدید و ... را در این بخش مطرح کنید

  1. انجمن
  2. بخش عمومی
  3. انتقادات و پیشنهادها