ولتاژ رگولاتور

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 173

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  رگولاتور سوئیچینگ 5 ولت LM2575T
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  60 عدد
  رگولاتور 18 ولت L7818
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  35 عدد
  رگولاتور 8 ولت L7908
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  35 عدد
  رگولاتور 6 ولت L7906
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  75 عدد
  رگولاتور 24 ولت L7924
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  125 عدد
  رگولاتور 12 ولت LM2940CT
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  5 عدد
  رگولاتور 6 ولت L7806
  موجود نیست
  موجود نیست
  رگولاتور 24 ولت L7824
  موجود نیست
  موجود نیست
  رگولاتور 9 ولت 78L09
  موجود نیست
  موجود نیست
  LM2576HVT-ADJ (HTC), Switching Voltage Regulators, TO-220-5
  موجود نیست
  موجود نیست
  1890
  TLV75725PDBVR, LDO Voltage Regulators, SOT-23-5 (SC-74A)
  موجود نیست
  موجود نیست
  2100
  MC34063ACN, Switching Voltage Regulators, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  743
  MC34063ADR2G, Switching Voltage Regulators, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  1174
  L78L12ACZ, Linear Voltage Regulators, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  1194
  AZ1084T-ADJ, LDO Voltage Regulators, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  1200
  KIA78M15PI, Linear Voltage Regulators, TO-220F-3
  موجود نیست
  موجود نیست
  1233
  TL317P, Linear Voltage Regulators, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  743
  LM2940T-9.0, LDO Voltage Regulators, TO-220
  موجود نیست
  موجود نیست
  1571
  MEV7905CV, Linear Voltage Regulators, TO-220
  موجود نیست
  موجود نیست
  1571
  L4964, Switching Voltage Regulators, Multiwatt-15
  موجود نیست
  موجود نیست
  2068
  LF50CV, LDO Voltage Regulators, TO-220
  موجود نیست
  موجود نیست
  1571
  LD1086V-DG, LDO Voltage Regulators, TO-220
  موجود نیست
  موجود نیست
  1571
  TS34063CD C3, Switching Voltage Regulators, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  743
  TS7808CZ, Linear Voltage Regulators, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  1200
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 173

per page