فکر کنید، بسازید، لذت ببرید

اینجا
کافه ربات است

هدف ما این است که الهام بخش خلاقیت و نوآوری باشیم. خلاقیت و نوآوری در همه عرصه ها؛ هم در ارائه محصولات و خدمات متمایز و منحصر به فرد و هم در ایجاد محیطی جذاب، شاداب و دوستانه برای کارکنان
--- بخشی از بیانیه اهداف کافه ربات