نمایشگرها

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

44 Items

per page
 1. ماژول نمایشگر 0.96 اینچ OLED تک رنگ دارای ارتباط I2C و چیپ درایور SSD1306
  4.7  (7) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎73,400 تومان 13% Regular Price ‎84,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎71,160 تومان
 2. ماژول نمایشگر OLED دو رنگ 0.96 اینچ دارای ارتباط I2C
  4.5  (7) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎93,800 تومان 12% Regular Price ‎107,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎91,100 تومان
 3. ماژول نمایشگر OLED D1 Mini تک رنگ 0.66 اینچ دارای ارتباط I2C
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎72,400 تومان 36% Regular Price ‎114,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎93,300 تومان
 4. سون سگمنت 3 رقمی کاتد مشترک 0.56 اینچی
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎10,000 تومان 26% Regular Price ‎13,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎11,780 تومان
 5. سون سگمنت 4 رقمی ساعتی 0.56 اینچی آند مشترک قرمز
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎16,500 تومان 26% Regular Price ‎22,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎19,480 تومان
 6. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.63 اینچ دارای ارتباط IIC و چیپ درایور SSD1312 با کابل فلت 14 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎39,100 تومان 12% Regular Price ‎44,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎37,920 تومان
 7. ماژول نمایشگر 0.96 اینچ OLED دو رنگ زرد و آبی دارای ارتباط SPI/I2C ساخت Waveshare
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎209,100 تومان 16% Regular Price ‎251,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎200,500 تومان
 8. ماژول نمایشگر OLED فول کالر 0.95 اینچ دارای ارتباط SPI/I2C
  3.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎329,600 تومان 12% Regular Price ‎376,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎320,300 تومان
 9. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.69 اینچ دارای ارتباط IIC و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 14 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎47,900 تومان 13% Regular Price ‎55,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎46,380 تومان
 10. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.71 اینچ دارای ارتباط IIC و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 14 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎47,100 تومان 34% Regular Price ‎71,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎59,290 تومان
 11. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 30 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎49,600 تومان 34% Regular Price ‎75,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎62,530 تومان
 12. ماژول نمایشگر 0.96 اینچ OLED تک رنگ دارای ارتباط IIC / SPI
  4.0  (3) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎116,700 تومان 27% Regular Price ‎161,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎139,000 تومان
 13. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 1.3 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SH1106 با کابل فلت 30 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎111,100 تومان 14% Regular Price ‎129,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎107,300 تومان
 14. نمایشگر OLED دو رنگ زرد وآبی 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 30 پین بلند Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎68,700 تومان 14% Regular Price ‎80,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎66,360 تومان
 15. ماژول نمایشگر 0.91 اینچ OLED تک رنگ سفید دارای ارتباط I2C ساخت Waveshare
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎188,200 تومان 18% Regular Price ‎231,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎194,400 تومان
 16. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.5 اینچ دارای ارتباط IIC و چیپ درایور CH1115 با کابل فلت 14 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎42,600 تومان 19% Regular Price ‎53,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎44,030 تومان
 17. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC و چیپ درایور SSD1315 با کابل فلت 30 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎55,300 تومان 19% Regular Price ‎69,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎57,230 تومان
 18. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.49 اینچ دارای ارتباط IIC و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 14 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎33,800 تومان 33% Regular Price ‎51,200 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎42,470 تومان
 19. نمایشگر OLED تک رنگ 0.66 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 16 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎51,600 تومان 19% Regular Price ‎64,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎53,330 تومان
 20. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 0.91 اینچ دارای ارتباط IIC و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 15 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎44,800 تومان 13% Regular Price ‎51,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎43,370 تومان
 21. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1317 با کابل فلت 12 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎64,200 تومان 12% Regular Price ‎73,200 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎62,320 تومان
 22. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1315 با کابل فلت 15 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎45,500 تومان 34% Regular Price ‎69,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎57,230 تومان
 23. ماژول نمایشگر 0.95 اینچ OLED تمام رنگ RGB دارای ارتباط SPI ساخت Waveshare
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎252,400 تومان 29% Regular Price ‎355,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎304,000 تومان
 24. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 0.91 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 14 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎44,800 تومان 13% Regular Price ‎51,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎43,370 تومان
 25. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.91 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 15 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎52,200 تومان 12% Regular Price ‎59,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎50,670 تومان
 26. نمایشگر OLED دو رنگ زرد و آبی 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC و چیپ درایور SSD1315 با کابل فلت 30 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎36,100 تومان 31% Regular Price ‎52,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎44,300 تومان
 27. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.66 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 28 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎52,200 تومان 12% Regular Price ‎59,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎50,670 تومان
 28. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 0.82 اینچ دارای ارتباط IIC/Parallel و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 27 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎60,500 تومان 34% Regular Price ‎91,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎76,050 تومان
 29. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.86 اینچ دارای ارتباط IIC و چیپ درایور SDD1316 با کابل فلت 14 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎57,900 تومان 12% Regular Price ‎66,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎56,200 تومان
 30. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC و چیپ درایور SSD1315 با کابل فلت 30 پین بلند Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎48,500 تومان 34% Regular Price ‎73,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎61,040 تومان
 31. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.54 اینچ دارای ارتباط IIC و چیپ درایور CH1115 با کابل فلت 14 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎40,100 تومان 12% Regular Price ‎45,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎38,910 تومان
 32. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC و چیپ درایور SSD1315 با کابل فلت 30 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎47,200 تومان 34% Regular Price ‎71,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎59,390 تومان
 33. نمایشگر TFT تمام رنگ 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI/Parallel و چیپ درایور ST7735 با کابل فلت 30 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎83,100 تومان 33% Regular Price ‎125,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎104,400 تومان
 34. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.96 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC و چیپ درایور SSD1312 با کابل فلت 13 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎59,100 تومان 14% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
 35. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 0.42 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 16 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎26,600 تومان 31% Regular Price ‎38,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎32,680 تومان
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

44 Items

per page