آی سی های شمارنده

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 119

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  شمارنده ده تایی CD4017BE
  ‎10,300 تومان As low as ‎9,280 تومان
  100+
  ‎9,790 تومان
  300+
  ‎9,620 تومان
  500+
  ‎9,450 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  20 عدد
  SN74S169N, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  AM25LS2569PC, Counter IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  1638
  HD74LS669P, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  HEF4040BT, Counter IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1484
  MH54192S (74192), Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  SN74LS90N, Counter IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  SN74LS160N-K, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  MC14163BCP, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  MSM150, Counter IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  MSM151, Counter IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  MB74LS191, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  SN74LS160AN, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  DN74LS160A, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  MB74LS160A, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  M74LS290P, Counter IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  HD74LS290P, Counter IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  DN74LS290, Counter IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  DM74S163N, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  M74LS669P, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  M74ALS163AP, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  74LS197N, Counter IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  CD4520BE, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
  SN74196N, Counter IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  1046
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 119

per page