کریستال، اسیلاتور، رزوناتور

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 109

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  کریستال 3.579545 مگاهرتز پکیج HC-49US
  100+
  ‎1,160 تومان
  500+
  ‎1,140 تومان
  1000+
  ‎1,110 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  30 عدد
  کریستال 40.000 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  کریستال 12.288 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  کریستال 4.9152 مگاهرتز پکیج HC-49US
  موجود نیست
  موجود نیست
  16MHZ, Crystal C-002R
  موجود نیست
  موجود نیست
  C-002R
  3.579545MHz, Clock Oscillator SMD-4 (5mm x 3.2mm) - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-4 (5mm x 3.2mm)
  25MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  32.768kHz, Crystal C-002R 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  C-002R
  6MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  20MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  14.7456MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  8MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  48MHz, Resonators SMD-3 (2.5mm x 2mm) - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD-3 (2.5mm x 2mm)
  22.1184MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49USM
  20MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  24MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  3.579545MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  CSB500E, Resonators HC-49U
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  6MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49U
  20MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  24MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  4.032MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  40MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
  7.3728MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HC-49US
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 109

per page