کریستال، اسیلاتور، رزوناتور

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 109

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  کریستال 27 مگاهرتز پکیج HC-49US
  500+
  ‎875 تومان
  1000+
  ‎862 تومان
  5000+
  ‎850 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  30 عدد
  کریستال 24 مگاهرتز پکیج HC-49US
  500+
  ‎875 تومان
  1000+
  ‎863 تومان
  5000+
  ‎850 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  40 عدد
  کریستال 3.579545 مگاهرتز پکیج HC-49US
  ‎1,000 تومان As low as ‎914 تومان
  500+
  ‎971 تومان
  1000+
  ‎957 تومان
  5000+
  ‎943 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  80 عدد
  کریستال 40.000 مگاهرتز پکیج HC-49US
  500+
  ‎871 تومان
  1000+
  ‎856 تومان
  5000+
  ‎842 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  70 عدد
  کریستال 7.3728 مگاهرتز پکیج HC-49US
  ‎1,000 تومان As low as ‎903 تومان
  500+
  ‎968 تومان
  1000+
  ‎952 تومان
  5000+
  ‎936 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  30 عدد
  کریستال 4.9152 مگاهرتز پکیج HC-49US
  ‎1,000 تومان As low as ‎915 تومان
  500+
  ‎972 تومان
  1000+
  ‎957 تومان
  5000+
  ‎943 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  80 عدد
  کریستال 12.288 مگاهرتز پکیج HC-49US
  ‎1,000 تومان As low as ‎906 تومان
  500+
  ‎969 تومان
  1000+
  ‎953 تومان
  5000+
  ‎938 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  80 عدد
  16MHZ, Crystal C-002R
  موجود نیست
  موجود نیست
  713
  3.579545MHz, Clock Oscillator SMD-4 (5mm x 3.2mm) - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  740
  25MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  707
  32.768kHz, Crystal C-002R 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  713
  6MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  20MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  14.7456MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  8MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  48MHz, Resonators SMD-3 (2.5mm x 2mm) - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  725
  22.1184MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  707
  20MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  732
  24MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  732
  3.579545MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  732
  CSB500E, Resonators HC-49U
  موجود نیست
  موجود نیست
  732
  6MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  732
  20MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  24MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 109

per page