نمایشگرها

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

40 Items

per page
 1. ماژول نمایشگر 1.8 اینچی TFT دارای ارتباط SPI و درایور ST7735R
  2.2  (5) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎159,600 تومان 25% Regular Price ‎213,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎186,300 تومان
 2. سون سگمنت 1 رقمی کاتد مشترک 1.8 اینچی
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎21,600 تومان 29% Regular Price ‎30,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎26,100 تومان
 3. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.54 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ST7789V با کابل فلت 12 پین
  4.5  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎112,300 تومان 29% Regular Price ‎159,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎135,900 تومان
 4. ماژول نمایشگر 1.3 اینچ OLED تک رنگ آبی دارای ارتباط SPI/I2C ساخت Waveshare
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎172,200 تومان 18% Regular Price ‎211,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎192,000 تومان
 5. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 1.29 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SSD1315 با کابل فلت 30 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎94,500 تومان 19% Regular Price ‎117,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎97,800 تومان
 6. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 1.3 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SH1106G با کابل فلت 30 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎88,500 تومان 34% Regular Price ‎134,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎111,400 تومان
 7. نمایشگر OLED تک رنگ 1.3 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC و چیپ درایور SH1107 با کابل فلت 13 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎79,200 تومان 32% Regular Price ‎117,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎98,400 تومان
 8. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 1.54 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SSD1309 با کابل فلت 24 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎163,400 تومان 34% Regular Price ‎248,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎205,700 تومان
 9. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.14 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ST7789V با کابل فلت 8 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎144,500 تومان 34% Regular Price ‎219,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎181,700 تومان
 10. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.69 اینچ دارای ارتباط Parallel و چیپ درایور ST7789V با کابل فلت 18 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎235,400 تومان 19% Regular Price ‎294,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎243,800 تومان
 11. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 1.29 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SSD1315 با کابل فلت 30 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎78,900 تومان 34% Regular Price ‎119,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎99,300 تومان
 12. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 1.12 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SH1107 با کابل فلت 12 پین بلند Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎122,500 تومان 14% Regular Price ‎142,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎118,400 تومان
 13. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.05 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور GC9A01 با کابل فلت 13 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎126,700 تومان 34% Regular Price ‎192,400 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎159,500 تومان
 14. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.3 اینچ دارای ارتباط Parallel و چیپ درایور ST7789V با کابل فلت 18 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎132,800 تومان 19% Regular Price ‎165,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎137,500 تومان
 15. نمایشگر OLED تک رنگ 1.3 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SSD1306 با کابل فلت 30 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎109,100 تومان 34% Regular Price ‎165,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎137,400 تومان
 16. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 1.32 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1327 با کابل فلت 16 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎150,000 تومان 34% Regular Price ‎227,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎188,700 تومان
 17. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.14 اینچ دارای ارتباط Parallel و چیپ درایور ST7789V با کابل فلت 18 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎145,000 تومان 34% Regular Price ‎220,200 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎182,600 تومان
 18. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.3 اینچ دارای ارتباط SPI/Parallel و چیپ درایور ST7789V با کابل فلت 24 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎151,400 تومان 34% Regular Price ‎229,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎190,600 تومان
 19. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.44 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ST7735 با کابل فلت 14 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎97,400 تومان 34% Regular Price ‎147,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎122,500 تومان
 20. ماژول نمایشگر OLED تک رنگ 1.3 اینچ دارای ارتباط I2C
  5.0  (3) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎143,300 تومان 9% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
 21. ماژول نمایشگر 1.8 اینچی TFT دارای ارتباط SPI و درایور ST7735R
  4.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎149,600 تومان 12% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
 22. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.69 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ST7789V با کابل فلت 12 پین
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎106,100 تومان 13% Regular Price ‎122,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎102,800 تومان
 23. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.28 اینچ دایره ای دارای ارتباط SPI و چیپ درایور GC9A01 با کابل فلت 12 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎218,500 تومان 13% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
 24. نمایشگر TFT تمام رنگ 1.44 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ST7735 با کابل فلت 14 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎71,300 تومان 13% Regular Price ‎82,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎69,130 تومان
 25. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 1.09 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور CH1115 با کابل فلت 15 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎78,800 تومان 14% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
 26. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 1.12 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SH1107 با کابل فلت 22 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎120,500 تومان 14% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

40 Items

per page