آی سی مدارهای واسطه

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 132

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  MAX3232ESE, RS-232 Interface IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  MAX232N (HIGH COPY), RS-232 Interface IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  MAX232EPE, RS-232 Interface IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  ICPA1488P, RS-232 Interface IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  LT1032CN, RS-232 Interface IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  MAX232N, RS-232 Interface IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  MAX232EWE, RS-232 Interface IC, SOW-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOW-16
  MAX3221CAE, RS-232 Interface IC, SSOP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SSOP-16
  MAX3232CSE, RS-232 Interface IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  SN75152N, RS-232 Interface IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN75188N, RS-232 Interface IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  SP233ACP, RS-232 Interface IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  SN75150N, RS-232 Interface IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  SN75150P, RS-232 Interface IC, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  MAX3232ESE+, RS-232 Interface IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  MAX232DR, RS-232 Interface IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  MAX232CSE, RS-232 Interface IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  MAX3243CDB, RS-232 Interface IC, SSOP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SSOP-28
  ST232CN, RS-232 Interface IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  GD75232, RS-232 Interface IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  AM26LS31CD, RS-422 Interface IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  AM26LS32ACD, RS-422 Interface IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  AM26LS31CN, RS-422 Interface IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  AM26LS32ACN, RS-422 Interface IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 132

per page