آی سی

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 1751

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  آی سی L293D-DIP
  ‎11,000 تومان As low as ‎9,870 تومان
  100+
  ‎10,330 تومان
  300+
  ‎10,200 تومان
  500+
  ‎10,000 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  182 عدد
  رگولاتور 24 ولت L7924
  100+
  ‎3,910 تومان
  500+
  ‎3,820 تومان
  1000+
  ‎3,780 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  60 عدد
  شیفت رجیستر 74HC595
  موجود نیست
  موجود نیست
  رگولاتور 6 ولت L7906
  موجود نیست
  موجود نیست
  رگولاتور 18 ولت L7818
  موجود نیست
  موجود نیست
  رگولاتور 8 ولت L7908
  موجود نیست
  موجود نیست
  شمارنده ده تایی CD4017BE
  موجود نیست
  موجود نیست
  رگولاتور سوئیچینگ 5 ولت LM2575T
  موجود نیست
  موجود نیست
  رگولاتور 12 ولت LM2940CT
  موجود نیست
  موجود نیست
  CD4094BE, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HEF4094BT, 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  74HC164D, 8 bit Shift Register IC, SO-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-14
  DM74166N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS165AN, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HEF4014BT, 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  SN74166N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HD74195P, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74195N, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HD74198P, 8 bit Shift Register IC, DIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-24
  74166N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  4014PC, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TC40H166P, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  CD4015BE, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  MC14517BCP, 64 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  DM74S299N, 8 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  74F350PC, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  74F676PC (NS), 16 bit Shift Register IC, DIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-24
  74F676PC, 16 bit Shift Register IC, DIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-24
  SN74HC164N, 8 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  ZX74HCT164-2N, 8 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  HD74166P, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  DN74LS194A, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS671N, 4 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  SN74LS672N, 4 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  M74LS91P, 8 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  SN74S299N, 8 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  74HC165D, 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  74HC595D, 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  HCF40194BE, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74HC595N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS295BN, 4 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  74HC595D (TOSHIBA), 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  MB84015B, 4 bit Shift Register IC, CDIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  CDIP-16
  CD4517BE, 64 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS165N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS96N, 5 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  CD40194BE, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  M74LS395AP, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 1751

per page