بیومتری و تشخیص گاز

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

23 Items

per page
 1. ماژول سنسور گاز مونوکسید کربن و سایر گاز های قابل اشتعال MQ-9
  4.7  (6) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎39,500 تومان 16% Regular Price ‎47,200 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎40,560 تومان
 2. ماژول سنسور کیفیت و آلودگی هوا MQ-135
  4.7  (3) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎33,700 تومان 30% Regular Price ‎48,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎40,950 تومان
 3. ماژول پایه سنسور های گاز سری MQ
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎18,300 تومان 12% Regular Price ‎20,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎17,780 تومان
 4. سنسور کنترل کیفیت هوا MQ-135
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎35,000 تومان 18% Regular Price ‎42,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎36,050 تومان
 5. سنسور تشخیص دود و گاز MQ-2
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎25,000 تومان 16% Regular Price ‎29,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎25,680 تومان
 6. ماژول سنسور تشخیص گازهای طبیعی MQ-4
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎34,100 تومان 29% Regular Price ‎48,500 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎41,260 تومان
 7. ماژول سنسور تشخیص گازهای مایع MQ-5
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎43,200 تومان 12% Regular Price ‎49,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎41,980 تومان
 8. ماژول سنسور تشخیص گاز هیدروژن MQ-8
  3.5  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎31,000 تومان 36% Regular Price ‎48,800 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎39,860 تومان
 9. سنسور تشخیص گازهای مایع MQ-5
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎26,500 تومان 11% Regular Price ‎29,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎25,730 تومان
 10. ماژول سنسور گاز الکل - تشخیص الکل MQ-3
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎47,400 تومان 12% Regular Price ‎54,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎45,990 تومان
 11. سنسور گرد و غبار GP2Y1010AU0F
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎174,200 تومان 12% Regular Price ‎198,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎169,200 تومان
 12. سنسور تشخیص گاز های قابل اشتعال MQ-9
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎32,000 تومان 16% Regular Price ‎38,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎32,870 تومان
 13. سنسور تشخیص گازهای طبیعی MQ-4
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎24,000 تومان 15% Regular Price ‎28,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎24,610 تومان
 14. سنسور تشخیص گاز مونوکسید کربن MQ-7
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎34,000 تومان 18% Regular Price ‎41,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎35,010 تومان
 15. سنسور تشخیص گاز هیدروژن MQ-8
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎33,100 تومان 14% Regular Price ‎38,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎31,870 تومان
 16. سنسور تشخیص گاز MQ-6
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎26,200 تومان 36% Regular Price ‎41,400 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎33,780 تومان
 17. سنسور تشخیص گاز الکل MQ-3
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎27,800 تومان 29% Regular Price ‎39,700 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎33,740 تومان
 18. سنسور تشخیص آلودگی ( کدری ) آب
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎177,500 تومان 1% Regular Price ‎180,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎158,300 تومان
 19. ماژول سنسور تشخیص دود و گاز MQ-2 ( هیدروژن ، الکل ، متان ، بوتان ، LPG و ... )
  4.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎36,500 تومان 11% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
 20. ماژول سنسور تشخیص گاز مونوکسید کربن MQ-7
  4.3  (4) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎45,200 تومان 15% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

23 Items

per page