سلف

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 82

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  سلف مقاومتی 10µH 1/4W
  500+
  ‎850 تومان
  1000+
  ‎825 تومان
  5000+
  ‎800 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  20 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 100µH 1/4W
  500+
  ‎850 تومان
  1000+
  ‎825 تومان
  5000+
  ‎800 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  50 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 1mH 1/4W
  100+
  ‎1,420 تومان
  500+
  ‎1,380 تومان
  1000+
  ‎1,340 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  250 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 10mH 1W
  100+
  ‎1,990 تومان
  500+
  ‎1,940 تومان
  1000+
  ‎1,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  321 عدد
  Axial
  سلف SMD 10µh سایز 1812
  100+
  ‎2,940 تومان
  500+
  ‎2,860 تومان
  1000+
  ‎2,780 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  1 عدد
  SMD(1812)
  سلف SMD 22µh سایز 1206
  ‎1,100 تومان As low as ‎920 تومان
  100+
  ‎1,040 تومان
  500+
  ‎1,010 تومان
  1000+
  ‎980 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  340 عدد
  1206 (3216)
  سلف مقاومتی 1mH 1W
  100+
  ‎1,990 تومان
  500+
  ‎1,940 تومان
  1000+
  ‎1,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  337 عدد
  Axial
  سلف SMD 10µh سایز 0805
  500+
  ‎660 تومان
  1000+
  ‎640 تومان
  5000+
  ‎620 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  0805 (2012)
  سلف SMD 2.2µh سایز 0603
  500+
  ‎660 تومان
  1000+
  ‎640 تومان
  5000+
  ‎620 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  0603 (1608)
  سلف مقاومتی 470µH 1/4W
  ‎1,100 تومان As low as ‎920 تومان
  100+
  ‎1,040 تومان
  500+
  ‎1,010 تومان
  1000+
  ‎980 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  336 عدد
  Axial
  سلف SMD 100µh سایز 0805
  100+
  ‎1,610 تومان
  500+
  ‎1,570 تومان
  1000+
  ‎1,520 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  0805 (2012)
  سلف مقاومتی 220µH 1/4W
  ‎1,100 تومان As low as ‎920 تومان
  100+
  ‎1,040 تومان
  500+
  ‎1,010 تومان
  1000+
  ‎980 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  325 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 4.7µH 1/4W
  500+
  ‎850 تومان
  1000+
  ‎825 تومان
  5000+
  ‎800 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  345 عدد
  Axial
  سلف SMD 22µh سایز 5x5x4
  100+
  ‎2,940 تومان
  500+
  ‎2,860 تومان
  1000+
  ‎2,780 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  80 عدد
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 330µh سایز 12x12x7
  ‎10,300 تومان As low as ‎8,710 تومان
  100+
  ‎9,510 تومان
  300+
  ‎9,240 تومان
  500+
  ‎8,980 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  30 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف SMD 100µh سایز 1206
  100+
  ‎1,800 تومان
  500+
  ‎1,750 تومان
  1000+
  ‎1,700 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  1206 (3216)
  سلف بشکه ای 9X12 47µH
  100+
  ‎7,210 تومان
  500+
  ‎7,020 تومان
  1000+
  ‎6,820 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  16 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 680µH
  100+
  ‎7,780 تومان
  500+
  ‎7,570 تومان
  1000+
  ‎7,360 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  20 عدد
  Radial
  سلف SMD 1µh سایز 1206
  500+
  ‎755 تومان
  1000+
  ‎733 تومان
  5000+
  ‎710 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 4.7µh سایز 1206
  500+
  ‎660 تومان
  1000+
  ‎640 تومان
  5000+
  ‎620 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  1206 (3216)
  سلف مقاومتی 100NH 1/4W
  ‎1,100 تومان As low as ‎920 تومان
  100+
  ‎1,040 تومان
  500+
  ‎1,010 تومان
  1000+
  ‎980 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  320 عدد
  Axial
  سلف SMD 1µh سایز 0603
  500+
  ‎565 تومان
  1000+
  ‎548 تومان
  5000+
  ‎530 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  0603 (1608)
  سلف مقاومتی 330µH 1/4W
  ‎1,100 تومان As low as ‎920 تومان
  100+
  ‎1,040 تومان
  500+
  ‎1,010 تومان
  1000+
  ‎980 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  355 عدد
  Axial
  سلف بشکه ای 9X12 33µH
  100+
  ‎8,630 تومان
  500+
  ‎8,400 تومان
  1000+
  ‎8,160 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  36 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 82

صفحه
per page