سلف

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 82

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  سلف مقاومتی 100µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  260 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 100NH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  350 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 1µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  350 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 10µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  300 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 1mH 1/4W
  100+
  ‎1,290 تومان
  500+
  ‎1,260 تومان
  1000+
  ‎1,230 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  360 عدد
  Axial
  سلف SMD 22µh سایز 1206
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  1206 (3216)
  سلف مقاومتی 100µH 1/2W
  ‎1,160 تومان As low as ‎990 تومان
  100+
  ‎1,100 تومان
  500+
  ‎1,080 تومان
  1000+
  ‎1,050 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 3.3µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 4.7µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  370 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 1mH 1W
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  372 عدد
  Axial
  سلف SMD 100µh سایز 12x12x7
  ‎10,430 تومان As low as ‎8,920 تومان
  100+
  ‎9,680 تومان
  300+
  ‎9,420 تومان
  500+
  ‎9,170 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  24 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف مقاومتی 100µH 1W
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  376 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 470µH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 150µH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف بشکه ای 9X12 47µH
  100+
  ‎6,810 تومان
  500+
  ‎6,630 تومان
  1000+
  ‎6,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  30 عدد
  Radial
  سلف مقاومتی 2.2µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 22µH 1/4W
  500+
  ‎742 تومان
  1000+
  ‎723 تومان
  5000+
  ‎704 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 220µH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف مقاومتی 330µH 1/4W
  500+
  ‎923 تومان
  1000+
  ‎900 تومان
  5000+
  ‎876 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Axial
  سلف SMD 100µh سایز 1206
  100+
  ‎1,660 تومان
  500+
  ‎1,610 تومان
  1000+
  ‎1,570 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  384 عدد
  1206 (3216)
  سلف مقاومتی 10mH 1W
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  384 عدد
  Axial
  سلف SMD 1µh سایز 1206
  500+
  ‎647 تومان
  1000+
  ‎631 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 2.2µh سایز 0603
  500+
  ‎552 تومان
  1000+
  ‎538 تومان
  5000+
  ‎524 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  0603 (1608)
  سلف SMD 4.7µh سایز 1206
  500+
  ‎552 تومان
  1000+
  ‎538 تومان
  5000+
  ‎524 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  390 عدد
  1206 (3216)
  سلف بشکه ای 9X12 470µH
  100+
  ‎7,720 تومان
  500+
  ‎7,520 تومان
  1000+
  ‎7,330 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  40 عدد
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 680µH
  100+
  ‎7,360 تومان
  500+
  ‎7,170 تومان
  1000+
  ‎6,980 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  42 عدد
  Radial
  سلف SMD 1mh سایز 12x12x7
  100+
  ‎2,210 تومان
  500+
  ‎2,150 تومان
  1000+
  ‎2,100 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  42 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف بشکه ای 9X12 330µH
  100+
  ‎7,720 تومان
  500+
  ‎7,520 تومان
  1000+
  ‎7,330 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  42 عدد
  Radial
  سلف SMD 10µh سایز 1812
  100+
  ‎2,760 تومان
  500+
  ‎2,690 تومان
  1000+
  ‎2,620 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  46 عدد
  SMD(1812)
  سلف SMD 22µh سایز 5x5x4
  100+
  ‎2,760 تومان
  500+
  ‎2,690 تومان
  1000+
  ‎2,620 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  96 عدد
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 220µh سایز 5x5x4
  100+
  ‎2,210 تومان
  500+
  ‎2,150 تومان
  1000+
  ‎2,100 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  96 عدد
  SMD(5x5x4)
  سلف بشکه ای 9X12 33µH
  100+
  ‎8,090 تومان
  500+
  ‎7,890 تومان
  1000+
  ‎7,680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  Radial
  سلف SMD 330µh سایز 12x12x7
  100+
  ‎9,190 تومان
  500+
  ‎8,960 تومان
  1000+
  ‎8,730 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف بشکه ای 9X12 220µH
  100+
  ‎7,720 تومان
  500+
  ‎7,520 تومان
  1000+
  ‎7,330 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  48 عدد
  Radial
  سلف SMD 10µh سایز 0805
  500+
  ‎552 تومان
  1000+
  ‎538 تومان
  5000+
  ‎524 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  0805 (2012)
  سلف SMD 100µh سایز 0805
  100+
  ‎1,480 تومان
  500+
  ‎1,440 تومان
  1000+
  ‎1,400 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  400 عدد
  0805 (2012)
  سلف SMD 1µh سایز 0603
  500+
  ‎466 تومان
  1000+
  ‎454 تومان
  5000+
  ‎442 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  0603 (1608)
  سلف بشکه ای 9X12 2.2mH
  100+
  ‎12,180 تومان
  300+
  ‎11,860 تومان
  500+
  ‎11,550 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  50 عدد
  Radial
  سلف SMD 10µh سایز 7x7x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x3)
  سلف SMD 22µh سایز 6x6x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(6x6x3)
  سلف SMD 33µh سایز8x8x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(8x8x4)
  سلف SMD 10µh سایز 5x5x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 470µh سایز 12x12x7
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(12x12x7)
  سلف بشکه ای 9X12 39µH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف بشکه ای 9X12 4.7mH
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  سلف SMD 220µh سایز 12x12x7
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(12x12x7)
  سلف SMD 330µh سایز 7x7x5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x5)
  سلف SMD 330µh سایز 5x5x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(5x5x4)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 82

صفحه
per page