اسیلاتور کلاک استاندارد

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 37

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  3.579545MHz, Clock Oscillator SMD-4 (5mm x 3.2mm) - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  740
  8MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  16MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  743
  50MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  745
  24MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  743
  10MHz, Clock Oscillator DIP-8 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  743
  40MHz, Clock Oscillator DIP-8 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  743
  14.7456MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  20MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  24MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  36MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  40MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  10MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  743
  12MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  14MHz, Clock Oscillator DIP-8 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  743
  10MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  745
  24MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  745
  12MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  745
  8MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  745
  24MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  20MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  745
  11.059MHz, Clock Oscillator DIP-14 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
  14.7456MHz, Clock Oscillator SMD-4 (7mm x 5mm) 10PPM - SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  745
  25MHz, Clock Oscillator DIP-14 50PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  721
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 37

صفحه
per page