قطعات پسیو

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 1416

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  مقاومت 330 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎70 تومان
  1000+
  ‎68 تومان
  5000+
  ‎67 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  250 عدد
  Axial
  مقاومت 2.2k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎70 تومان
  1000+
  ‎68 تومان
  5000+
  ‎67 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  300 عدد
  Axial
  مقاومت 100 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎70 تومان
  1000+
  ‎68 تومان
  5000+
  ‎67 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  Axial
  مقاومت 100k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎70 تومان
  1000+
  ‎68 تومان
  5000+
  ‎67 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  50 عدد
  Axial
  خازن سرامیکی 100nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎162 تومان
  1000+
  ‎158 تومان
  5000+
  ‎154 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  300 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 22pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  220 عدد
  Radial
  مقاومت 390 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  Axial
  مقاومت 47 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎86 تومان
  1000+
  ‎83 تومان
  5000+
  ‎81 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  200 عدد
  1206 (3216)
  ولوم 2 کیلو اهم
  100+
  ‎4,310 تومان
  500+
  ‎4,220 تومان
  1000+
  ‎4,130 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  672 عدد
  مقاومت 1.8k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  30 عدد
  Axial
  مقاومت 1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎86 تومان
  1000+
  ‎83 تومان
  5000+
  ‎81 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  950 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 4.7 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎86 تومان
  1000+
  ‎83 تومان
  5000+
  ‎81 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  300 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 1.2k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎85 تومان
  1000+
  ‎82 تومان
  5000+
  ‎79 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  400 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 120k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  300 عدد
  Axial
  مقاومت 3.9 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎86 تومان
  1000+
  ‎83 تومان
  5000+
  ‎81 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 47 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  30 عدد
  Axial
  مقاومت 33k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  Axial
  مقاومت 56k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  250 عدد
  Axial
  مقاومت 0 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎105 تومان
  1000+
  ‎103 تومان
  5000+
  ‎100 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  Axial
  مقاومت 330 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎86 تومان
  1000+
  ‎83 تومان
  5000+
  ‎81 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 100nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎343 تومان
  1000+
  ‎335 تومان
  5000+
  ‎326 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  60 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 15 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎95 تومان
  1000+
  ‎92 تومان
  5000+
  ‎89 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  280 عدد
  Axial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  540 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 2.2nF ولتاژ 2kV
  100+
  ‎2,490 تومان
  500+
  ‎2,430 تومان
  1000+
  ‎2,370 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  645 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 1416

per page