قطعات پسیو

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 1423

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  مقاومت 1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  100 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 1.5M اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎114 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎107 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  1206 (3216)
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 25V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,600 تومان
  500+
  ‎2,520 تومان
  1000+
  ‎2,440 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  3 عدد
  Radial
  مقاومت 680k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  450 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎114 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎107 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  50 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 33 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  Axial
  مقاومت 56 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  Axial
  مقاومت 3.3 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  50 عدد
  Axial
  مقاومت 9.1 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎214 تومان
  1000+
  ‎205 تومان
  5000+
  ‎197 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  50 عدد
  Axial
  مقاومت 2.2M اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  Axial
  مقاومت 5.6 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  Axial
  مقاومت 39k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  Axial
  مقاومت 4.7M اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  Axial
  مقاومت 12k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  1206 (3216)
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 100V
  ‎1,155 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,060 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  90 عدد
  Radial
  مقاومت 150k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  50 عدد
  Axial
  ولوم 20 کیلو اهم
  100+
  ‎5,110 تومان
  500+
  ‎4,970 تومان
  1000+
  ‎4,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  256 عدد
  خازن SMD مولتی لایر 10µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  10 عدد
  1206 (3216)
  خازن پلی استر 560nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎3,320 تومان
  500+
  ‎3,220 تومان
  1000+
  ‎3,120 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  220 عدد
  Radial
  مقاومت 9.1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  300 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 390k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎213 تومان
  1000+
  ‎203 تومان
  5000+
  ‎194 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  550 عدد
  Axial
  مقاومت 15k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎215 تومان
  1000+
  ‎207 تومان
  5000+
  ‎199 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 2.7k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎214 تومان
  1000+
  ‎205 تومان
  5000+
  ‎197 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  750 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 4.7 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎113 تومان
  1000+
  ‎110 تومان
  5000+
  ‎106 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  50 عدد
  1206 (3216)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 1423

per page