قطعات پسیو

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 1424

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  مقاومت 1.2 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎194 تومان
  1000+
  ‎186 تومان
  5000+
  ‎177 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  200 عدد
  Axial
  مقاومت 1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎100 تومان
  5000+
  ‎97 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 91k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎194 تومان
  1000+
  ‎186 تومان
  5000+
  ‎177 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  Axial
  مقاومت 1.5M اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎101 تومان
  5000+
  ‎98 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  400 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎101 تومان
  5000+
  ‎98 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  100 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 4.7 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎100 تومان
  5000+
  ‎97 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  100 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 8.2k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎194 تومان
  1000+
  ‎186 تومان
  5000+
  ‎177 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  Axial
  مقاومت 27 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎100 تومان
  5000+
  ‎97 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  400 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 680k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎100 تومان
  5000+
  ‎97 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  500 عدد
  1206 (3216)
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 25V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,370 تومان
  500+
  ‎2,310 تومان
  1000+
  ‎2,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  253 عدد
  Radial
  مقاومت 2.2 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎100 تومان
  5000+
  ‎97 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  250 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.3 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎194 تومان
  1000+
  ‎186 تومان
  5000+
  ‎177 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  250 عدد
  Axial
  ولوم 500 کیلو اهم
  100+
  ‎4,760 تومان
  500+
  ‎4,640 تومان
  1000+
  ‎4,520 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  562 عدد
  خازن سرامیکی 22pF ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  ولوم 2 کیلو اهم
  100+
  ‎4,760 تومان
  500+
  ‎4,650 تومان
  1000+
  ‎4,530 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  468 عدد
  مقاومت 9.1 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎195 تومان
  1000+
  ‎188 تومان
  5000+
  ‎180 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  350 عدد
  Axial
  مقاومت 68 اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎194 تومان
  1000+
  ‎186 تومان
  5000+
  ‎177 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  30 عدد
  Axial
  مقاومت 12k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎100 تومان
  5000+
  ‎97 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  550 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎99 تومان
  1000+
  ‎94 تومان
  5000+
  ‎88 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  800 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 3.9 اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎100 تومان
  5000+
  ‎97 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  400 عدد
  1206 (3216)
  ولوم 20 کیلو اهم
  100+
  ‎4,670 تومان
  500+
  ‎4,550 تومان
  1000+
  ‎4,430 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  424 عدد
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 25V سایز 8x4mm
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  145 عدد
  Radial
  مقاومت 9.1k اهم SMD پکیج 1206 1/4W 5%
  500+
  ‎104 تومان
  1000+
  ‎100 تومان
  5000+
  ‎97 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  400 عدد
  1206 (3216)
  مقاومت 150k اهم 1/4W 5%
  500+
  ‎194 تومان
  1000+
  ‎186 تومان
  5000+
  ‎177 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  150 عدد
  Axial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 1424

per page