دیود استاندارد

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 64

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  دیود 1n4007
  ‎350 تومان
  500+
  ‎420 تومان
  1000+
  ‎454 تومان
  5000+
  ‎489 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  14000 عدد
  دیود 1N5408
  100+
  ‎1,400 تومان
  500+
  ‎1,400 تومان
  1000+
  ‎1,390 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  280 عدد
  پل دیود 1 آمپر DB107
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎1,400 تومان 30% Regular Price ‎2,000 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎1,750 تومان
  100+
  ‎1,920 تومان
  500+
  ‎1,870 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  175 عدد
  1N4937, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  VD1120, General Diode, Radial
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  1N4148WS, General Diode, SOD-323 (SC-76)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-323 (SC-76)
  BYV27-200, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  BYW32-TAP, General Diode, SOD-57
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-57
  BAV99TOSHIBA, General Diode, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  FMG-G26S, General Diode, TO-220F-2
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-2
  BB121, General Diode, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  FFPF06F150S, General Diode, TO-220F-2
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-2
  PR3006, General Diode, DO-201AD (DO-27)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-201AD (DO-27)
  R1500F, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  R30K, General Diode, DO-201AD (DO-27)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-201AD (DO-27)
  2CL75A, General Diode, HVM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HVM
  BYV27-200, General Diode, SOD-57
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-57
  BYV26E, General Diode, SOD-57
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-57
  UF1007, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  RL257, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  SGS45R80, General Diode, TO-218
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-218
  FR157, General Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  SM4007, General Diode, DO-214AC (SMAJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AC (SMAJ)
  LL4148, General Diode, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  BYV32-200, General Diode, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  MC931, General Diode, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  BAV99, General Diode, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  1N4148W, General Diode, SOD-123
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-123
  BAV70, General Diode, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  BYV26C, General Diode, SOD-57
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-57
  SS3M (SMB PACKAGE), General Diode, DO-214AA (SMBJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AA (SMBJ)
  KDS181-RTK, General Diode, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  MA152WK, General Diode, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  SS3M (SMC PACKAGE), General Diode, DO-214AB (SMCJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AB (SMCJ)
  US1M, General Diode, DO-214AC (SMAJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AC (SMAJ)
  1N4001, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  1N4002, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  1N4003, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  1N4004, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  1N4005, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  1N4006, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  1N4007, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  1N5397, General Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  1N5408, General Diode, DO-201AD (DO-27)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-201AD (DO-27)
  1S1555, General Diode, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  6A10, General Diode, R-6
  موجود نیست
  موجود نیست
  R-6
  MA26TO-A, General Diode, Axial
  موجود نیست
  موجود نیست
  Axial
  MA26TO-B, General Diode, Axial
  موجود نیست
  موجود نیست
  Axial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 64

صفحه
per page