دیود استاندارد

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 64

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  دیود 1n4007
  ‎400 تومان
  500+
  ‎465 تومان
  1000+
  ‎497 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  11710 عدد
  دیود 1N5408
  موجود نیست
  موجود نیست
  پل دیود 1 آمپر DB107
  موجود نیست
  موجود نیست
  1N4937, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  VD1120, General Diode, Radial
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  1N4148WS, General Diode, SOD-323 (SC-76)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-323 (SC-76)
  BYV27-200, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  BYW32-TAP, General Diode, SOD-57
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-57
  BAV99TOSHIBA, General Diode, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  FMG-G26S, General Diode, TO-220F-2
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-2
  BB121, General Diode, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  FFPF06F150S, General Diode, TO-220F-2
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-2
  PR3006, General Diode, DO-201AD (DO-27)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-201AD (DO-27)
  R1500F, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  R30K, General Diode, DO-201AD (DO-27)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-201AD (DO-27)
  2CL75A, General Diode, HVM
  موجود نیست
  موجود نیست
  HVM
  BYV27-200, General Diode, SOD-57
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-57
  BYV26E, General Diode, SOD-57
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-57
  UF1007, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  RL257, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  SGS45R80, General Diode, TO-218
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-218
  FR157, General Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  SM4007, General Diode, DO-214AC (SMAJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AC (SMAJ)
  LL4148, General Diode, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 64

صفحه
per page