آی سی های منطقی

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 1015

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  شیفت رجیستر 74HC595
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎4,100 تومان 10% Regular Price ‎4,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎4,150 تومان
  100+
  ‎4,450 تومان
  500+
  ‎4,380 تومان
  1000+
  ‎4,300 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  122 عدد
  شمارنده ده تایی CD4017BE
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎11,900 تومان 17% Regular Price ‎14,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎13,390 تومان
  100+
  ‎13,950 تومان
  300+
  ‎13,760 تومان
  500+
  ‎13,580 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  11 عدد
  CD4094BE, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HEF4094BT, 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  74HC164D, 8 bit Shift Register IC, SO-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-14
  DM74166N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS165AN, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HEF4014BT, 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  SN74166N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HD74195P, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74195N, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HD74198P, 8 bit Shift Register IC, DIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-24
  74166N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  4014PC, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TC40H166P, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  CD4015BE, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  MC14517BCP, 64 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  DM74S299N, 8 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  74F350PC, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  74F676PC (NS), 16 bit Shift Register IC, DIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-24
  74F676PC, 16 bit Shift Register IC, DIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-24
  SN74HC164N, 8 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  ZX74HCT164-2N, 8 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  HD74166P, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  DN74LS194A, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS671N, 4 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  SN74LS672N, 4 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  M74LS91P, 8 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  SN74S299N, 8 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  74HC165D, 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  74HC595D, 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  HCF40194BE, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74HC595N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS295BN, 4 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  74HC595D (TOSHIBA), 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  MB84015B, 4 bit Shift Register IC, CDIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  CDIP-16
  CD4517BE, 64 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS165N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS96N, 5 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  CD40194BE, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  M74LS395AP, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  MM54C165, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  M74LS166AP, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HEF4014BP, Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  74F280PC, Parity Function, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  HD74HC280P, Parity Function, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  SN74LS280N, Parity Function, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  MSM74HC280, Parity Function, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 1015

per page