آی سی های منطقی

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 1015

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  شیفت رجیستر 74HC595
  100+
  ‎4,680 تومان
  500+
  ‎4,570 تومان
  1000+
  ‎4,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  70 عدد
  شمارنده ده تایی CD4017BE
  100+
  ‎15,200 تومان
  300+
  ‎14,900 تومان
  500+
  ‎14,600 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  16 عدد
  SN74166N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HD74195P, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74195N, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  HD74198P, 8 bit Shift Register IC, DIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-24
  74166N, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  4014PC, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TC40H166P, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  CD4015BE, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  MC14517BCP, 64 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  DM74S299N, 8 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  74F350PC, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  74F676PC (NS), 16 bit Shift Register IC, DIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-24
  74F676PC, 16 bit Shift Register IC, DIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-24
  SN74HC164N, 8 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  ZX74HCT164-2N, 8 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  HD74166P, 8 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  DN74LS194A, 4 bit Shift Register IC, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SN74LS671N, 4 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  SN74LS672N, 4 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  M74LS91P, 8 bit Shift Register IC, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  SN74S299N, 8 bit Shift Register IC, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  74HC165D, 8 bit Shift Register IC, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 1015

per page