خازن سرامیکی چند لایه

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 172

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن SMD مولتی لایر 100nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎379 تومان
  1000+
  ‎369 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  40 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 1µF ولتاژ 50V
  500+
  ‎760 تومان
  1000+
  ‎740 تومان
  5000+
  ‎720 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  20 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 150pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎570 تومان
  1000+
  ‎555 تومان
  5000+
  ‎540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  580 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 10nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎470 تومان
  1000+
  ‎455 تومان
  5000+
  ‎440 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  530 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 10µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  500+
  ‎570 تومان
  1000+
  ‎555 تومان
  5000+
  ‎540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  190 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 1µF1 پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎570 تومان
  1000+
  ‎555 تومان
  5000+
  ‎540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  160 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 470nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎378 تومان
  1000+
  ‎367 تومان
  5000+
  ‎356 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  10 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎760 تومان
  1000+
  ‎740 تومان
  5000+
  ‎720 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  210 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 22µF پکیج 1206 ولتاژ 16V
  100+
  ‎1,900 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,800 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  250 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 3.3nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎475 تومان
  1000+
  ‎463 تومان
  5000+
  ‎450 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  620 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 6.8nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎377 تومان
  1000+
  ‎366 تومان
  5000+
  ‎354 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  630 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 220nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎475 تومان
  1000+
  ‎463 تومان
  5000+
  ‎450 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  250 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 47nF ولتاژ 2KV
  500+
  ‎570 تومان
  1000+
  ‎555 تومان
  5000+
  ‎540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  420 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 4.7µF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎570 تومان
  1000+
  ‎555 تومان
  5000+
  ‎540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  170 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 1nF1 پکیج 1206 ولتاژ 2kV
  ‎1,000 تومان As low as ‎850 تومان
  500+
  ‎950 تومان
  1000+
  ‎925 تومان
  5000+
  ‎900 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  720 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎665 تومان
  1000+
  ‎648 تومان
  5000+
  ‎630 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  390 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 47nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎570 تومان
  1000+
  ‎555 تومان
  5000+
  ‎540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  570 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 47µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  100+
  ‎1,140 تومان
  500+
  ‎1,110 تومان
  1000+
  ‎1,080 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  2915 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 1.8nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎570 تومان
  1000+
  ‎555 تومان
  5000+
  ‎540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  730 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 220nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎475 تومان
  1000+
  ‎463 تومان
  5000+
  ‎450 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  530 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 330nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎570 تومان
  1000+
  ‎555 تومان
  5000+
  ‎540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  670 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 4.7nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎378 تومان
  1000+
  ‎367 تومان
  5000+
  ‎356 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  730 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 330nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎665 تومان
  1000+
  ‎648 تومان
  5000+
  ‎630 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  390 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 2.2nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎378 تومان
  1000+
  ‎367 تومان
  5000+
  ‎356 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  640 عدد
  1206 (3216)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 172

per page