خازن سرامیکی چند لایه

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 172

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن SMD مولتی لایر 470nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎324 تومان
  1000+
  ‎316 تومان
  5000+
  ‎308 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  90 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 1µF ولتاژ 50V
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 100nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎343 تومان
  1000+
  ‎335 تومان
  5000+
  ‎326 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  310 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  310 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 4.7µF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 10nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  680 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 330nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  700 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 1µF1 پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  310 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 3.3nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  710 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 22µF پکیج 1206 ولتاژ 16V
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  315 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 47nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  620 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 6.8nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎305 تومان
  1000+
  ‎298 تومان
  5000+
  ‎290 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  710 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 820pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  750 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 1.8nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  740 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 10µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  340 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 22nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  740 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 820nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  350 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 680pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  770 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 2.2nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎324 تومان
  1000+
  ‎316 تومان
  5000+
  ‎308 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  660 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 2.2nF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  350 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 220nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  330 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎629 تومان
  1000+
  ‎614 تومان
  5000+
  ‎598 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  450 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 1.5nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎324 تومان
  1000+
  ‎316 تومان
  5000+
  ‎308 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  760 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 150pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  770 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 15nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  760 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 2.7nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎324 تومان
  1000+
  ‎316 تومان
  5000+
  ‎308 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  760 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 220nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  560 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 330pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎324 تومان
  1000+
  ‎316 تومان
  5000+
  ‎308 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  770 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 4.7nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎324 تومان
  1000+
  ‎316 تومان
  5000+
  ‎308 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  760 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 470pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  770 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 1nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  470 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 330nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎629 تومان
  1000+
  ‎614 تومان
  5000+
  ‎598 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  430 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 33nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  770 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 22nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  460 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 47nF ولتاژ 2KV
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 330pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 10nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  460 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 47µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  ‎1,120 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,070 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  2940 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 4.7nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 1nF1 پکیج 1206 ولتاژ 2kV
  500+
  ‎887 تومان
  1000+
  ‎866 تومان
  5000+
  ‎844 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  780 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  980 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 270pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎629 تومان
  1000+
  ‎614 تومان
  5000+
  ‎598 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 10
  500 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 330pF ولتاژ 2KV
  500+
  ‎629 تومان
  1000+
  ‎614 تومان
  5000+
  ‎598 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 10
  400 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 220pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎629 تومان
  1000+
  ‎614 تومان
  5000+
  ‎598 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  990 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 3.3nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  500 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 15pF پکیج 0603 ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  0603 (1608)
  خازن SMD مولتی لایر 330pF پکیج 0603 ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  0603 (1608)
  خازن SMD مولتی لایر 47nF پکیج 0603 ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  0603 (1608)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 172

صفحه
per page