خازن سرامیکی چند لایه

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 172

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن SMD مولتی لایر 10µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  10 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 1µF1 پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  120 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 22nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  360 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎872 تومان
  1000+
  ‎845 تومان
  5000+
  ‎819 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  150 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 47nF ولتاژ 2KV
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  340 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 10nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎545 تومان
  1000+
  ‎526 تومان
  5000+
  ‎506 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  470 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  880 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎768 تومان
  1000+
  ‎744 تومان
  5000+
  ‎721 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  310 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 10nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎872 تومان
  1000+
  ‎845 تومان
  5000+
  ‎819 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  360 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 330nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎768 تومان
  1000+
  ‎744 تومان
  5000+
  ‎721 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  350 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 220nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎550 تومان
  1000+
  ‎533 تومان
  5000+
  ‎516 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  230 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 22µF پکیج 1206 ولتاژ 16V
  100+
  ‎2,180 تومان
  500+
  ‎2,110 تومان
  1000+
  ‎2,050 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  230 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 220nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎550 تومان
  1000+
  ‎533 تومان
  5000+
  ‎516 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  490 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 3.3nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎550 تومان
  1000+
  ‎533 تومان
  5000+
  ‎516 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  620 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 330nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  610 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 4.7µF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  130 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 47nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  550 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 270pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎768 تومان
  1000+
  ‎744 تومان
  5000+
  ‎721 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  460 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 330pF ولتاژ 2KV
  500+
  ‎768 تومان
  1000+
  ‎744 تومان
  5000+
  ‎721 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  360 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 2.2nF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎550 تومان
  1000+
  ‎533 تومان
  5000+
  ‎516 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  290 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 4.7nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎654 تومان
  1000+
  ‎634 تومان
  5000+
  ‎614 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  420 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 1nF1 پکیج 1206 ولتاژ 2kV
  ‎1,155 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,060 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  680 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 47µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  100+
  ‎1,350 تومان
  500+
  ‎1,310 تومان
  1000+
  ‎1,260 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  2875 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 2.2nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎434 تومان
  1000+
  ‎420 تومان
  5000+
  ‎406 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  620 عدد
  1206 (3216)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 172

per page