آی سی های تغذیه

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 256

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  رگولاتور 24 ولت L7924
  موجود نیست
  موجود نیست
  UC3823BDW, Switching Controller, SOW-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOW-16
  UC3844AD, Switching Controller, SO-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-14
  SG3525AP, Switching Controller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  TL494CDR, Switching Controller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  M51977P, Switching Controller, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SG3524N, Switching Controller, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SG3525AN, Switching Controller, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  SG3526N, Switching Controller, DIP-18
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-18
  TL1451CN, Switching Controller, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TL494CN, Switching Controller, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  UC3842BN, Switching Controller, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  UC3843BN, Switching Controller, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  UC3845BN, Switching Controller, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  BA3915, Switching Controller, HZIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  HZIP-16
  SG2525AN, Switching Controller, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  UC2846N, Switching Controller, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TL494ID, Switching Controller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  UC3844BN, Switching Controller, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  SG3524DR, Switching Controller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  UC3845BD1 (ST BRAND), Switching Controller, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  FA5501A, Switching Controller, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  UC3843BD1(ST BRAND), Switching Controller, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  UC3842BD1 (ST BRAND), Switching Controller, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  UC3844BD1(ST BRAND), Switching Controller, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  IR2110, Gate Driver, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  IR2113, Gate Driver, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  IR2153, Gate Driver, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  SN75374N, Gate Driver, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TC426CPA, Gate Driver, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  TC4420CPA, Gate Driver, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  TC4427CPA, Gate Driver, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  TC4431VOA713CT, Gate Driver, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  TC4428AEOA, Gate Driver, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  IR2113, Gate Driver, SOW-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOW-16
  SN75369, Gate Driver, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  TD62703P, Gate Driver, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  TD62705P, Gate Driver, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TD62706P, Gate Driver, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TD62501P, Gate Driver, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TD62505P, Gate Driver, DIP-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-16
  TC4427AEOA, Gate Driver, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  TC4432EOA, Gate Driver, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  TC4426AEOA, Gate Driver, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  IR2103, Gate Driver, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  IRS2104, Gate Driver, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  IR2111, Gate Driver, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  75452ATC, Gate Driver, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 256

per page