ترانزیستور

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 370

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  IRF520N Power MOSFET
  ‎12,000 تومان
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  40 عدد
  STGW45HF60WD, IGBT Transistor, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  GT60M303, IGBT Transistor, TO-264
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-264
  IRG4PH50UD, IGBT Transistor, TO-247AC
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AC
  2N3819(HIGH COPY), JFET, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  BF245B, JFET, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  BF256B, JFET, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  MMBF4392LT1G, JFET, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  2SK596, JFET, TO-92S
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92S
  2SK44, JFET, TO-92S
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92S
  STGH20N50FI, IGBT Transistor, TO-247F
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247F
  IRGP35B60PD, IGBT Transistor, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  FGH50N6S2D, IGBT Transistor, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  HGTG11N120CND, IGBT Transistor, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  BUP403, IGBT Transistor, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  IKP20N60T, IGBT Transistor, TO-220
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220
  GT40QR21, IGBT Transistor, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  FGL40N120AND, IGBT Transistor, TO-264
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-264
  IRG4IBC30, IGBT Transistor, TO-220F-3
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-3
  GT25Q102, IGBT Transistor, TO-264
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-264
  GT30F126, IGBT Transistor, TO-220F-3
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-3
  GT30G124, IGBT Transistor, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  GT30F131, IGBT Transistor, TO-220F-3
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220F-3
  RN2209, PNP Bipolar Transistors - Pre-Biased, TO-92S
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92S
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 370

per page