تریستور

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

31 Items

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  BTA16-600B, Triac, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  T405Q-600B-TR, Triac, TO-252 (D-PAK)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-252 (D-PAK)
  Z0109MN, Triac, SOT-223
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-223
  Z0103NN, Triac, SOT-223
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-223
  BTA41-700B (HIGH COPY), Triac, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  BTA41-600B, Triac, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  BTA140-600, Triac, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  T405-600B, Triac, TO-252 (D-PAK)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-252 (D-PAK)
  BT136-600E, Triac, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BT137-600E, Triac, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BT138-600E, Triac, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BT139-600E, Triac, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BTA12-600B, Triac, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BTA26-600B (HIGH COPY), Triac, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  BTA40-700B, Triac, RD91
  موجود نیست
  موجود نیست
  RD91
  BTA16-600BRG, Triac, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BT134-600D, Triac, SOT-82
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-82
  MAC97A8, Triac, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  BT136S-600E, Triac, TO-252 (D-PAK)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-252 (D-PAK)
  BTA06-400GP, Triac, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BT151-500R, SCR, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BT169D-01, SCR, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  C106MG, SCR, TO-126
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-126
  CR02AM, SCR, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  X0304BG, SCR, TO-39
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-39
  BT152-600R, SCR, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  MCR100-8, SCR, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  XL1225L, SCR, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  TYN604, SCR, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BSTC1040 (TIC116M), SCR, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BSTC3140, SCR, Other
  موجود نیست
  موجود نیست
  Other
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

31 Items

per page