نمایشگرها

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 52

صفحه
per page
 1. شیلد و ماژول نمایشگر TFT لمسی 2.4 اینچ آردوینو UNO و Mega2560
  4.7  (8) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎234,200 تومان 12% Regular Price ‎267,200 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎227,500 تومان
 2. نمایشگر دات ماتریس 128x64 دارای بک لایت سبز
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎108,800 تومان 17% Regular Price ‎131,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎112,000 تومان
 3. نمایشگر COG دات ماتریس 128x64 دارای بک لایت آبی
  4.8  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎118,100 تومان 12% Regular Price ‎134,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎114,800 تومان
 4. ماژول نمایشگر OLED تک رنگ آبی 2.23 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC و چیپ درایور SSD1305
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎379,000 تومان 12% Regular Price ‎432,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎368,300 تومان
 5. ماژول نمایشگر OLED تک رنگ سفید 2.7 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1325
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎947,300 تومان 17% Regular Price ‎1,145,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎976,000 تومان
 6. ماژول نمایشگر 2 اینچ TFT تمام رنگ دارای ارتباط SPI
  1.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎255,700 تومان 12% Regular Price ‎291,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎248,400 تومان
 7. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 2.08 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SSD1307 با کابل فلت 24 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎237,600 تومان 29% Regular Price ‎337,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎287,700 تومان
 8. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 2.23 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1305 با کابل فلت 24 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎212,700 تومان 34% Regular Price ‎323,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎267,900 تومان
 9. نمایشگر OLED تک رنگ سبز 2.23 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1305 با کابل فلت 24 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎212,700 تومان 34% Regular Price ‎323,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎267,900 تومان
 10. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 2.8 اینچ دارای ارتباط SPI/Parallel و چیپ درایور ili9341 با کابل فلت 40 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎383,000 تومان 19% Regular Price ‎478,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎396,500 تومان
 11. نمایشگر TFT تمام رنگ 2 اینچ دارای ارتباط Parallel و چیپ درایور ST7789V2 با کابل فلت 22 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎254,000 تومان 19% Regular Price ‎317,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎263,000 تومان
 12. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 2.4 اینچ دارای ارتباط SPI/Parallel و چیپ درایور ILI9341 با کابل فلت 40 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎379,900 تومان 14% Regular Price ‎442,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎367,300 تومان
 13. نمایشگر OLED تک رنگ زرد 2.23 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1305 با کابل فلت 24 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎212,700 تومان 34% Regular Price ‎323,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎267,900 تومان
 14. ماژول نمایشگر OLED تک رنگ زرد 2.7 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور SSD1325
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎827,400 تومان 34% Regular Price ‎1,256,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎1,042,000 تومان
 15. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 3.12 اینچ دارای ارتباط SPI/Parallel و چیپ درایور SSD1322 با کابل فلت 30 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎496,400 تومان 34% Regular Price ‎753,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎625,100 تومان
 16. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 2.8 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ILI9341 با کابل فلت 18 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎315,000 تومان 34% Regular Price ‎478,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎396,500 تومان
 17. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 2.8 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ILI9341 با کابل فلت 18 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎315,500 تومان 34% Regular Price ‎479,200 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎397,300 تومان
 18. نمایشگر OLED تک رنگ آبی 2.08 اینچ دارای ارتباط SPI/IIC/Parallel و چیپ درایور SH1122 با کابل فلت 24 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎313,400 تومان 34% Regular Price ‎475,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎394,400 تومان
 19. نمایشگر OLED تک رنگ سبز 2.7 اینچ دارای ارتباط SPI/Parallel و چیپ درایور SSD1325 با کابل فلت 30 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎575,400 تومان 34% Regular Price ‎873,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎724,500 تومان
 20. ماژول نمایشگر OLED تک رنگ آبی 2.8 اینچ دارای ارتباط SPI/Parallel و چیپ درایور SSD1322
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎671,800 تومان 34% Regular Price ‎1,020,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎846,000 تومان
 21. ماژول نمایشگر OLED تک رنگ آبی 3.12 اینچ دارای ارتباط SPI/Parallel و چیپ درایور SSD1322
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎761,800 تومان 34% Regular Price ‎1,156,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎959,000 تومان
 22. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 2.4 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ILI9341 با کابل فلت 18 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎291,700 تومان 34% Regular Price ‎442,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎367,300 تومان
 23. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 2.4 اینچ دارای ارتباط Parallel و چیپ درایور ILI9341 با کابل فلت 37 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎291,700 تومان 34% Regular Price ‎442,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎367,300 تومان
 24. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 2.8 اینچ دارای ارتباط Parallel و چیپ درایور ILI9341 با کابل فلت 37 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎315,600 تومان 34% Regular Price ‎479,200 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎397,400 تومان
 25. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 3.2 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ili9341 با کابل فلت 18 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎401,800 تومان 34% Regular Price ‎609,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎505,800 تومان
 26. نمایشگر TFT تمام رنگ 3.2 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ili9341 با کابل فلت 18 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎368,200 تومان 34% Regular Price ‎559,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎463,600 تومان
 27. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 3.2 اینچ دارای ارتباط Parallel و چیپ درایور ili9341 با کابل فلت 37 پین
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎401,800 تومان 34% Regular Price ‎609,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎505,800 تومان
 28. نمایشگر TFT لمسی تمام رنگ 2.4 اینچ دارای ارتباط SPI و چیپ درایور ILI9341 با کابل فلت 18 پین Plug In
  2.5  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎292,600 تومان 34% Regular Price ‎444,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎368,300 تومان
 29. نمایشگر OLED تک رنگ سفید 2.7 اینچ دارای ارتباط SPI/Parallel و چیپ درایور SSD1325 با کابل فلت 30 پین Plug In
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎699,700 تومان 19% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 52

صفحه
per page