سلف SMD

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 41

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  10µH, SMD(1812) Surface Mount Inductor, 250mA
  موجود نیست
  موجود نیست
  616
  10µH, 0805 (2012) Surface Mount Inductor, 15mA
  موجود نیست
  موجود نیست
  205
  1µH, 1206 (3216) Surface Mount Inductor, 100mA
  موجود نیست
  موجود نیست
  185
  2.2µH, 0603 (1608) Surface Mount Inductor, 15mA
  موجود نیست
  موجود نیست
  197
  10µH, SMD(7x7x3) Surface Mount Inductor, 6A
  موجود نیست
  موجود نیست
  624
  22µH, SMD(6x6x3) Surface Mount Inductor, 2.30A
  موجود نیست
  موجود نیست
  628
  33µH, SMD(8x8x4) Surface Mount Inductor
  موجود نیست
  موجود نیست
  632
  10µH, SMD(5x5x4) Surface Mount Inductor, 1.44A
  موجود نیست
  موجود نیست
  634
  22µH, SMD(5x5x4) Surface Mount Inductor, 1.11A
  موجود نیست
  موجود نیست
  634
  470µH, SMD(12x12x7) Surface Mount Inductor, 0.79A
  موجود نیست
  موجود نیست
  607
  100µH, SMD(12x12x7) Surface Mount Inductor, 1.70A
  موجود نیست
  موجود نیست
  607
  220µH, SMD(12x12x7) Surface Mount Inductor, 1.16A
  موجود نیست
  موجود نیست
  607
  330µH, SMD(7x7x5) Surface Mount Inductor, 0.40A
  موجود نیست
  موجود نیست
  652
  220µH, SMD(5x5x4) Surface Mount Inductor, 0.340A
  موجود نیست
  موجود نیست
  634
  330µH, SMD(5x5x4) Surface Mount Inductor, 0.280A
  موجود نیست
  موجود نیست
  634
  470µH, SMD(7x7x5) Surface Mount Inductor, 0.34A
  موجود نیست
  موجود نیست
  652
  3.3µH, SMD(13x10x5) Surface Mount Inductor, 5A
  موجود نیست
  موجود نیست
  661
  220µH, SMD(7x7x5) Surface Mount Inductor, 0.49A
  موجود نیست
  موجود نیست
  652
  10µH, SMD(5x5x4) Surface Mount Inductor, 1.42A
  موجود نیست
  موجود نیست
  634
  100µH, 1210 (3225) Surface Mount Inductor
  موجود نیست
  موجود نیست
  284
  2.2µH, 1206 (3216) Surface Mount Inductor, 50mA
  موجود نیست
  موجود نیست
  185
  4.7µH, 1206 (3216) Surface Mount Inductor
  موجود نیست
  موجود نیست
  185
  100µH, 0805 (2012) Surface Mount Inductor, 15mA
  موجود نیست
  موجود نیست
  205
  1mH, SMD(12x12x7) Surface Mount Inductor
  موجود نیست
  موجود نیست
  607
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 41

صفحه
per page