سلف SMD

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

40 Items

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  سلف SMD 22µh سایز 5x5x4
  100+
  ‎1,970 تومان
  500+
  ‎1,950 تومان
  1000+
  ‎1,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  96 عدد
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 100µh سایز 12x12x7
  100+
  ‎7,100 تومان
  500+
  ‎7,010 تومان
  1000+
  ‎6,910 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف SMD 220µh سایز 5x5x4
  100+
  ‎1,580 تومان
  500+
  ‎1,560 تومان
  1000+
  ‎1,540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  96 عدد
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 1mh سایز 12x12x7
  100+
  ‎1,580 تومان
  500+
  ‎1,560 تومان
  1000+
  ‎1,540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  46 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف SMD 330µh سایز 12x12x7
  100+
  ‎6,580 تومان
  500+
  ‎6,490 تومان
  1000+
  ‎6,400 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  46 عدد
  SMD(12x12x7)
  سلف SMD 10µh سایز 1812
  100+
  ‎1,970 تومان
  500+
  ‎1,950 تومان
  1000+
  ‎1,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  50 عدد
  SMD(1812)
  سلف SMD 10µh سایز 0805
  500+
  ‎395 تومان
  1000+
  ‎389 تومان
  5000+
  ‎384 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  0805 (2012)
  سلف SMD 1µh سایز 1206
  500+
  ‎460 تومان
  1000+
  ‎454 تومان
  5000+
  ‎448 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 2.2µh سایز 0603
  500+
  ‎395 تومان
  1000+
  ‎389 تومان
  5000+
  ‎384 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  0603 (1608)
  سلف SMD 4.7µh سایز 1206
  500+
  ‎395 تومان
  1000+
  ‎389 تومان
  5000+
  ‎384 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 100µh سایز 0805
  100+
  ‎1,050 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  400 عدد
  0805 (2012)
  سلف SMD 100µh سایز 1206
  100+
  ‎1,180 تومان
  500+
  ‎1,170 تومان
  1000+
  ‎1,150 تومان
  بیشتر
  حداقل: 4
  ضریب: 4
  400 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 22µh سایز 1206
  500+
  ‎658 تومان
  1000+
  ‎649 تومان
  5000+
  ‎640 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  1206 (3216)
  سلف SMD 1µh سایز 0603
  500+
  ‎329 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎320 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  400 عدد
  0603 (1608)
  سلف SMD 10µh سایز 7x7x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x3)
  سلف SMD 22µh سایز 6x6x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(6x6x3)
  سلف SMD 33µh سایز8x8x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(8x8x4)
  سلف SMD 10µh سایز 5x5x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 470µh سایز 12x12x7
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(12x12x7)
  سلف SMD 220µh سایز 12x12x7
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(12x12x7)
  سلف SMD 330µh سایز 7x7x5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x5)
  سلف SMD 330µh سایز 5x5x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 470µh سایز 7x7x5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x5)
  سلف SMD 3.3µH سایز 13x10x5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(13x10x5)
  سلف SMD 220µh سایز 7x7x5
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x5)
  سلف SMD 10µh سایز 5x5x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 100µh سایز 1210
  موجود نیست
  موجود نیست
  1210 (3225)
  سلف SMD 2.2µh سایز 1206
  موجود نیست
  موجود نیست
  1206 (3216)
  سلف SMD 10µh سایز 12x12x7
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(12x12x7)
  سلف SMD 6.8µH سایز 5x5x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(5x5x4)
  سلف SMD 2.2µh سایز 0805
  موجود نیست
  موجود نیست
  0805 (2012)
  سلف SMD 4.7µh سایز 4x4x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(4x4x3)
  سلف SMD 1µh سایز 7x7x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x3)
  سلف SMD 10nh سایز 0402
  موجود نیست
  موجود نیست
  0402 (1005)
  سلف SMD 100µh سایز 10x10x4
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(10x10x4)
  سلف SMD 220µh سایز 7x7x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x3)
  سلف SMD 100µh سایز7x7x3
  موجود نیست
  موجود نیست
  SMD(7x7x3)
  سلف SMD 2.2µh سایز 1210
  موجود نیست
  موجود نیست
  1210 (3225)
  سلف SMD 47µh سایز 0805
  موجود نیست
  موجود نیست
  0805 (2012)
  سلف SMD 0.1µh سایز 0805
  موجود نیست
  موجود نیست
  0805 (2012)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

40 Items

per page