جوایز روبوکلاب

کد تخفیف 10 هزار تومانی کافه ربات برای خرید های بالاتر از 100 هزار تومان
کد تخفیف 10 هزار تومانی کافه ربات برای خرید های بالاتر از 100 هزار تومان
هر کد تخفیف تنها یکبار و فقط توسط حساب کاربری دریافت کننده آن از روبوکلاب قابل استفاده است. کد تخفیف خود را در صفحه سبد خرید یا تسویه حساب، در قسمت "کد تخفیف" وارد و ثبت نمایید. این کد تخفیف برای اقلامی که خودشان تخفیف خورده اند اعمال نمی شود. برای اطلاعات بیشتر با شماره 91091312-021 تماس بگیرید.
اعتبار تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
۱۱۰ اعتبار جایزه
جزییات بیشتر
کد تخفیف 20 هزار تومانی کافه ربات برای خرید های بالاتر از 200 هزار تومان
کد تخفیف 20 هزار تومانی کافه ربات برای خرید های بالاتر از 200 هزار تومان
هر کد تخفیف تنها یکبار و فقط توسط حساب کاربری دریافت کننده آن از روبوکلاب قابل استفاده است. کد تخفیف خود را در صفحه سبد خرید یا تسویه حساب، در قسمت "کد تخفیف" وارد و ثبت نمایید. این کد تخفیف برای اقلامی که خودشان تخفیف خورده اند اعمال نمی شود. برای اطلاعات بیشتر با شماره 91091312-021 تماس بگیرید.
اعتبار تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
۲۳۰ اعتبار جایزه
جزییات بیشتر
کد تخفیف 50 هزار تومانی کافه ربات برای خرید های بالاتر از 500 هزار تومان
کد تخفیف 50 هزار تومانی کافه ربات برای خرید های بالاتر از 500 هزار تومان
هر کد تخفیف تنها یکبار و فقط توسط حساب کاربری دریافت کننده آن از روبوکلاب قابل استفاده است. کد تخفیف خود را در صفحه سبد خرید یا تسویه حساب، در قسمت "کد تخفیف" وارد و ثبت نمایید. این کد تخفیف برای اقلامی که خودشان تخفیف خورده اند اعمال نمی شود. برای اطلاعات بیشتر با شماره 91091312-021 تماس بگیرید.
اعتبار تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
۶۵۰ اعتبار جایزه
جزییات بیشتر