خازن فیلم

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 56

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن پلی استر 560nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎3,030 تومان
  500+
  ‎2,950 تومان
  1000+
  ‎2,860 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 100V
  ‎1,050 تومان As low as ‎890 تومان
  100+
  ‎1,000 تومان
  500+
  ‎970 تومان
  1000+
  ‎940 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  200 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎303 تومان
  1000+
  ‎295 تومان
  5000+
  ‎286 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  50 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 100V
  ‎1,050 تومان As low as ‎890 تومان
  100+
  ‎1,000 تومان
  500+
  ‎970 تومان
  1000+
  ‎940 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  10 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 4.7nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎502 تومان
  1000+
  ‎488 تومان
  5000+
  ‎474 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  130 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 630V
  100+
  ‎1,800 تومان
  500+
  ‎1,750 تومان
  1000+
  ‎1,700 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  80 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 2.2nF ولتاژ 630V
  500+
  ‎502 تومان
  1000+
  ‎488 تومان
  5000+
  ‎474 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  115 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 10nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  150 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 3.3nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  200 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 2.2nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  440 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 630V
  100+
  ‎4,360 تومان
  500+
  ‎4,240 تومان
  1000+
  ‎4,120 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  2 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 680nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎4,360 تومان
  500+
  ‎4,240 تومان
  1000+
  ‎4,120 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  230 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 47nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎597 تومان
  1000+
  ‎581 تومان
  5000+
  ‎564 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  90 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 22nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎502 تومان
  1000+
  ‎488 تومان
  5000+
  ‎474 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  210 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,990 تومان
  500+
  ‎1,940 تومان
  1000+
  ‎1,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  70 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1µF ولتاژ 100V
  100+
  ‎3,980 تومان
  500+
  ‎3,870 تومان
  1000+
  ‎3,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  109 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 33nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  210 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 10nF ولتاژ 630V
  500+
  ‎701 تومان
  1000+
  ‎682 تومان
  5000+
  ‎662 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  210 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 630V
  100+
  ‎2,370 تومان
  500+
  ‎2,310 تومان
  1000+
  ‎2,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  80 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 150nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎7,230 تومان
  500+
  ‎6,850 تومان
  1000+
  ‎6,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  245 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 330nF ولتاژ 100V
  ‎1,050 تومان As low as ‎890 تومان
  100+
  ‎1,000 تومان
  500+
  ‎970 تومان
  1000+
  ‎940 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  440 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 470nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎3,030 تومان
  500+
  ‎2,950 تومان
  1000+
  ‎2,860 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,990 تومان
  500+
  ‎1,940 تومان
  1000+
  ‎1,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  4 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 820nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎5,020 تومان
  500+
  ‎4,880 تومان
  1000+
  ‎4,740 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  109 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 56

صفحه
per page