کریستال

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 69

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  کریستال 27 مگاهرتز پکیج HC-49US
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  50 عدد
  کریستال 24 مگاهرتز پکیج HC-49US
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  40 عدد
  کریستال 3.579545 مگاهرتز پکیج HC-49US
  ‎1,000 تومان As low as ‎914 تومان
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  80 عدد
  کریستال 40.000 مگاهرتز پکیج HC-49US
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  70 عدد
  کریستال 7.3728 مگاهرتز پکیج HC-49US
  ‎1,000 تومان As low as ‎903 تومان
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  30 عدد
  کریستال 4.9152 مگاهرتز پکیج HC-49US
  ‎1,000 تومان As low as ‎915 تومان
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  80 عدد
  کریستال 12.288 مگاهرتز پکیج HC-49US
  ‎1,000 تومان As low as ‎906 تومان
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  80 عدد
  16MHZ, Crystal C-002R
  موجود نیست
  موجود نیست
  713
  25MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  707
  32.768kHz, Crystal C-002R 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  713
  6MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  20MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  14.7456MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  22.1184MHz, Crystal HC-49USM 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  707
  20MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  732
  24MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  732
  3.579545MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  732
  6MHz, Crystal HC-49U 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  732
  20MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  24MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  4.032MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  40MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  7.3728MHz, Crystal HC-49US 30PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
  3.6864MHz, Crystal HC-49US 10PPM
  موجود نیست
  موجود نیست
  716
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 69

صفحه
per page