مقاومت متغیر

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 58

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  ولوم 2 کیلو اهم
  100+
  ‎4,310 تومان
  500+
  ‎4,220 تومان
  1000+
  ‎4,130 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  840 عدد
  ولوم 100 کیلو اهم
  100+
  ‎4,660 تومان
  500+
  ‎4,530 تومان
  1000+
  ‎4,410 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  268 عدد
  ولوم 20 کیلو اهم
  100+
  ‎4,220 تومان
  500+
  ‎4,130 تومان
  1000+
  ‎4,030 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  776 عدد
  سرپیچ ولوم آلومینیومی دارای ابعاد 10MMX15MM رنگ مشکی
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎4,200 تومان 26% Regular Price ‎5,687 تومان (حداکثر 2 عدد)
  As low as ‎5,090 تومان
  100+
  ‎5,490 تومان
  500+
  ‎5,390 تومان
  1000+
  ‎5,290 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  34 عدد
  سرپیچ ولوم آلومینیومی دارای ابعاد 10MMX15MM رنگ نقره ای
  100+
  ‎5,680 تومان
  500+
  ‎5,570 تومان
  1000+
  ‎5,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  12 عدد
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX24MM رنگ نارنجی
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎4,800 تومان 19% Regular Price ‎5,950 تومان (حداکثر 2 عدد)
  As low as ‎4,830 تومان
  100+
  ‎5,580 تومان
  500+
  ‎5,390 تومان
  1000+
  ‎5,200 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  16 عدد
  ولوم 500 کیلو اهم
  100+
  ‎4,310 تومان
  500+
  ‎4,220 تومان
  1000+
  ‎4,120 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  944 عدد
  ولوم 1 مگا اهم
  100+
  ‎4,120 تومان
  500+
  ‎4,040 تومان
  1000+
  ‎3,950 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  1126 عدد
  پتانسیومتر 2k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  12 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 1k اهم
  100+
  ‎4,970 تومان
  500+
  ‎4,840 تومان
  1000+
  ‎4,720 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  34 عدد
  Square
  ولوم 250 کیلو اهم
  100+
  ‎4,220 تومان
  500+
  ‎4,130 تومان
  1000+
  ‎4,040 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  954 عدد
  پتانسیومتر 1k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  18 عدد
  Square
  پتانسیومتر 1 مگا اهم خوابیده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  54 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 20k اهم
  100+
  ‎5,330 تومان
  500+
  ‎5,200 تومان
  1000+
  ‎5,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  60 عدد
  Square
  پتانسیومتر 50k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  36 عدد
  Square
  پتانسیومتر 1k اهم ایستاده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  54 عدد
  Radial
  پتانسیومتر 100k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  32 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 500k اهم
  100+
  ‎4,970 تومان
  500+
  ‎4,840 تومان
  1000+
  ‎4,720 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  64 عدد
  Square
  پتانسیومتر 500 اهم خوابیده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  55 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 5k اهم
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,380 تومان
  1000+
  ‎5,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  57 عدد
  Square
  پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  52 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 2k اهم
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,380 تومان
  1000+
  ‎5,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  73 عدد
  Square
  پتانسیومتر 200k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  72 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 100k اهم
  100+
  ‎5,330 تومان
  500+
  ‎5,200 تومان
  1000+
  ‎5,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  69 عدد
  Square
  پتانسیومتر 500k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,850 تومان
  500+
  ‎1,800 تومان
  1000+
  ‎1,750 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  88 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 200k اهم
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,380 تومان
  1000+
  ‎5,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  83 عدد
  Square
  پتانسیومتر 10k اهم SMD
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,380 تومان
  1000+
  ‎5,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  94 عدد
  Square SMD
  مولتی ترن ایستاده 2 مگا اهم
  100+
  ‎6,430 تومان
  500+
  ‎6,270 تومان
  1000+
  ‎6,110 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  88 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 1 مگا اهم
  100+
  ‎5,880 تومان
  500+
  ‎5,730 تومان
  1000+
  ‎5,580 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  91 عدد
  Square
  پتانسیومتر 100k اهم SMD
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,380 تومان
  1000+
  ‎5,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  99 عدد
  Square SMD
  پتانسیومتر 1k اهم SMD
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,380 تومان
  1000+
  ‎5,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  99 عدد
  Square SMD
  مولتی ترن ایستاده 25k اهم
  100+
  ‎4,970 تومان
  500+
  ‎4,840 تومان
  1000+
  ‎4,720 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  84 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 50k اهم
  100+
  ‎4,970 تومان
  500+
  ‎4,840 تومان
  1000+
  ‎4,720 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  92 عدد
  Square
  پتانسیومتر 5k اهم SMD
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,380 تومان
  1000+
  ‎5,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  100 عدد
  Square SMD
  پتانسیومتر 500 اهم SMD
  100+
  ‎5,520 تومان
  500+
  ‎5,380 تومان
  1000+
  ‎5,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  100 عدد
  Square SMD
  مولتی ترن ایستاده 250k اهم
  100+
  ‎6,620 تومان
  500+
  ‎6,450 تومان
  1000+
  ‎6,280 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  100 عدد
  Square
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX17MM رنگ سبز
  100+
  ‎2,690 تومان
  500+
  ‎2,630 تومان
  1000+
  ‎2,570 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  1 عدد
  ولوم 50 کیلو اهم
  موجود نیست
  موجود نیست
  ولوم 1 کیلو اهم
  موجود نیست
  موجود نیست
  سرپیچ آلومینیومی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX17MM رنگ نقره ای
  موجود نیست
  موجود نیست
  سرپیچ آلومینیومی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX17MM رنگ مشکی
  موجود نیست
  موجود نیست
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX17MM رنگ قرمز
  موجود نیست
  موجود نیست
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX17MM رنگ نارنجی
  موجود نیست
  موجود نیست
  مولتی ترن ایستاده 10k اهم
  موجود نیست
  موجود نیست
  Square
  پتانسیومتر 5k اهم خوابیده
  موجود نیست
  موجود نیست
  Square
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX24MM رنگ قرمز
  موجود نیست
  موجود نیست
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX24MM رنگ آبی
  موجود نیست
  موجود نیست
  پتانسیومتر 10k اهم خوابیده
  موجود نیست
  موجود نیست
  Square
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 58

صفحه
per page