مقاومت متغیر

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 58

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  ولوم 1 کیلو اهم
  100+
  ‎4,770 تومان
  500+
  ‎4,630 تومان
  1000+
  ‎4,580 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  160 عدد
  ولوم 100 کیلو اهم
  100+
  ‎4,780 تومان
  500+
  ‎4,660 تومان
  1000+
  ‎4,610 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  574 عدد
  ولوم 50 کیلو اهم
  100+
  ‎4,780 تومان
  500+
  ‎4,660 تومان
  1000+
  ‎4,610 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  548 عدد
  ولوم 500 کیلو اهم
  100+
  ‎5,030 تومان
  500+
  ‎4,900 تومان
  1000+
  ‎4,850 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  1004 عدد
  ولوم 250 کیلو اهم
  100+
  ‎4,790 تومان
  500+
  ‎4,670 تومان
  1000+
  ‎4,620 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  986 عدد
  ولوم 20 کیلو اهم
  100+
  ‎4,780 تومان
  500+
  ‎4,670 تومان
  1000+
  ‎4,620 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  1026 عدد
  سرپیچ آلومینیومی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX17MM رنگ مشکی
  100+
  ‎9,580 تومان
  500+
  ‎9,260 تومان
  1000+
  ‎9,130 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  76 عدد
  ولوم 2 کیلو اهم
  100+
  ‎4,790 تومان
  500+
  ‎4,670 تومان
  1000+
  ‎4,630 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  1274 عدد
  ولوم 1 مگا اهم
  100+
  ‎4,780 تومان
  500+
  ‎4,660 تومان
  1000+
  ‎4,620 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  1172 عدد
  پتانسیومتر 5k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  38 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 10k اهم
  100+
  ‎5,090 تومان
  500+
  ‎4,970 تومان
  1000+
  ‎4,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  41 عدد
  Square
  پتانسیومتر 2k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  48 عدد
  Square
  پتانسیومتر 1k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  52 عدد
  Square
  پتانسیومتر 100k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  54 عدد
  Square
  پتانسیومتر 50k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  62 عدد
  Square
  سرپیچ ولوم آلومینیومی دارای ابعاد 10MMX15MM رنگ نقره ای
  100+
  ‎6,580 تومان
  500+
  ‎6,360 تومان
  1000+
  ‎6,270 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  18 عدد
  پتانسیومتر 100 اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  70 عدد
  Square
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX17MM رنگ قرمز
  100+
  ‎2,520 تومان
  500+
  ‎2,430 تومان
  1000+
  ‎2,400 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  70 عدد
  مولتی ترن ایستاده 1k اهم
  100+
  ‎5,090 تومان
  500+
  ‎4,970 تومان
  1000+
  ‎4,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  71 عدد
  Square
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX17MM رنگ سبز
  100+
  ‎3,690 تومان
  500+
  ‎3,590 تومان
  1000+
  ‎3,540 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  1 عدد
  پتانسیومتر 500 اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  78 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 5k اهم
  100+
  ‎5,660 تومان
  500+
  ‎5,520 تومان
  1000+
  ‎5,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  78 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 100k اهم
  100+
  ‎5,470 تومان
  500+
  ‎5,330 تومان
  1000+
  ‎5,280 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  80 عدد
  Square
  پتانسیومتر 1k اهم ایستاده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  82 عدد
  Radial
  مولتی ترن ایستاده 25k اهم
  100+
  ‎5,090 تومان
  500+
  ‎4,970 تومان
  1000+
  ‎4,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  85 عدد
  Square
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX24MM رنگ نارنجی
  100+
  ‎6,100 تومان
  500+
  ‎5,890 تومان
  1000+
  ‎5,810 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  86 عدد
  پتانسیومتر 1 مگا اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  88 عدد
  Square
  پتانسیومتر 200k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  88 عدد
  Square
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX24MM رنگ قرمز
  100+
  ‎6,390 تومان
  500+
  ‎6,170 تومان
  1000+
  ‎6,090 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  38 عدد
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX24MM رنگ آبی
  100+
  ‎6,290 تومان
  500+
  ‎6,080 تومان
  1000+
  ‎5,990 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  38 عدد
  مولتی ترن ایستاده 2k اهم
  100+
  ‎5,660 تومان
  500+
  ‎5,520 تومان
  1000+
  ‎5,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  91 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 500k اهم
  100+
  ‎5,090 تومان
  500+
  ‎4,970 تومان
  1000+
  ‎4,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  91 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 20k اهم
  100+
  ‎5,470 تومان
  500+
  ‎5,330 تومان
  1000+
  ‎5,280 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  92 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 2 مگا اهم
  100+
  ‎6,600 تومان
  500+
  ‎6,430 تومان
  1000+
  ‎6,370 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  92 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 50k اهم
  100+
  ‎5,090 تومان
  500+
  ‎4,970 تومان
  1000+
  ‎4,920 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  92 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 1 مگا اهم
  100+
  ‎6,030 تومان
  500+
  ‎5,880 تومان
  1000+
  ‎5,820 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  93 عدد
  Square
  مولتی ترن ایستاده 200k اهم
  100+
  ‎5,660 تومان
  500+
  ‎5,520 تومان
  1000+
  ‎5,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  93 عدد
  Square
  پتانسیومتر 500k اهم خوابیده
  100+
  ‎1,890 تومان
  500+
  ‎1,850 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  94 عدد
  Square
  پتانسیومتر 100k اهم SMD
  100+
  ‎5,660 تومان
  500+
  ‎5,520 تومان
  1000+
  ‎5,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  99 عدد
  Square SMD
  پتانسیومتر 10k اهم SMD
  100+
  ‎5,660 تومان
  500+
  ‎5,520 تومان
  1000+
  ‎5,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  99 عدد
  Square SMD
  پتانسیومتر 5k اهم SMD
  100+
  ‎5,660 تومان
  500+
  ‎5,520 تومان
  1000+
  ‎5,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  100 عدد
  Square SMD
  پتانسیومتر 1k اهم SMD
  100+
  ‎5,660 تومان
  500+
  ‎5,520 تومان
  1000+
  ‎5,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  100 عدد
  Square SMD
  پتانسیومتر 500 اهم SMD
  100+
  ‎5,660 تومان
  500+
  ‎5,520 تومان
  1000+
  ‎5,460 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  100 عدد
  Square SMD
  مولتی ترن ایستاده 250k اهم
  100+
  ‎6,780 تومان
  500+
  ‎6,620 تومان
  1000+
  ‎6,550 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  100 عدد
  Square
  سرپیچ پلاستیکی ولوم پتانسیومتر دارای ابعاد 15MMX17MM رنگ نارنجی
  100+
  ‎2,610 تومان
  500+
  ‎2,530 تومان
  1000+
  ‎2,490 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  50 عدد
  ولوم 5 کیلو اهم
  100+
  ‎5,580 تومان
  500+
  ‎5,410 تومان
  1000+
  ‎5,350 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  0 عدد
  ولوم 10 کیلو اهم
  موجود نیست
  موجود نیست
  سرپیچ ولوم آلومینیومی دارای ابعاد 10MMX15MM رنگ مشکی
  موجود نیست
  موجود نیست
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 58

صفحه
per page