دما و رطوبت

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 89

صفحه
per page
 1. سنسور دماسنج دیجیتال DS18B20
  4.8  (6) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎10,300 تومان 13% Regular Price ‎11,900 تومان (حداکثر 2 عدد)
  As low as ‎9,940 تومان
 2. سنسور رطوبت سنج خاک و زمین YL-69
  3.6  (5) 
 3. ترموسوئیچ 60 درجه 5 آمپر KSD9700 مدل NO
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎8,300 تومان 11% Regular Price ‎9,350 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎7,970 تومان
 4. سنسور دمای TMP36
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎41,600 تومان 18% Regular Price ‎51,200 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎42,940 تومان
 5. ترموسوئیچ 80 درجه 5 آمپر KSD9700 مدل NC
  5.0  (3) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎8,000 تومان 11% Regular Price ‎9,020 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎7,690 تومان
 6. ماژول سنسور دما و رطوبت SHT20
  3.8  (4) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎80,000 تومان 13% Regular Price ‎92,400 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎77,480 تومان
 7. ماژول سنسور دما و رطوبت آب و هوا AM2301A/DHT21
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎121,500 تومان 13% Regular Price ‎139,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎117,800 تومان
 8. ترموسوئیچ 40 درجه 5 آمپر KSD9700 مدل NO
  4.3  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎7,800 تومان 16% Regular Price ‎9,350 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎7,970 تومان
 9. ماژول سنسور دمای دیجیتال KY-028
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎12,600 تومان 11% Regular Price ‎14,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎12,230 تومان
 10. سنسور دما و رطوبت DHT22 برند AOSONG
  4.3  (6) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎147,600 تومان 12% Regular Price ‎168,400 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎143,400 تومان
 11. ماژول سنسور خازنی رطوبت خاک
  3.2  (5) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎32,400 تومان 0% Regular Price ‎32,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎28,470 تومان
 12. ماژول سنسور باران، حسگر قطرات آب
  3.5  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎25,500 تومان 12% Regular Price ‎29,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎24,710 تومان
 13. ماژول سنسور دما و رطوبت دیجیتال AHT10
  4.7  (5) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎33,600 تومان 12% Regular Price ‎38,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎32,620 تومان
 14. سنسور تشخیص سطح آب - سنسور رطوبت
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎9,900 تومان 16% Regular Price ‎11,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎10,140 تومان
 15. ماژول ترموکوپل نوع K مدل XH-B310
  4.3  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎178,200 تومان 12% Regular Price ‎203,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎173,000 تومان
 16. سنسور رطوبت مقاومتی HR202L
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎7,500 تومان 10% Regular Price ‎8,385 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎7,260 تومان
 17. ماژول سنسور دما و رطوبت GY-213V HTU21D
  4.4  (4) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎48,500 تومان 35% Regular Price ‎75,600 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎62,020 تومان
 18. دماسنج ديجيتال TPM-10
  4.7  (4) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎49,900 تومان 32% Regular Price ‎73,800 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎61,840 تومان
 19. سنسور رطوبت مقاومتی HR202L به همراه کیس
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎7,600 تومان 13% Regular Price ‎8,833 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎7,720 تومان
 20. دماسنج ، رطوبت سنج و ساعت دیجیتال
  4.5  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎108,200 تومان 26% Regular Price ‎147,600 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎127,900 تومان
 21. سنسور دما و رطوبت دیجیتال SHT31
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎63,000 تومان 32% Regular Price ‎92,900 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎77,900 تومان
 22. ماژول سنسور دما و رطوبت SHT31 با رابط I2C
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎122,200 تومان 29% Regular Price ‎174,400 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎148,300 تومان
 23. سنسور دمای LM335
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎8,800 تومان 29% Regular Price ‎12,400 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎10,570 تومان
 24. ماژول دماسنج دیجیتال DS18B20
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎30,000 تومان 15% Regular Price ‎35,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎30,720 تومان
 25. ماژول سنسور دما و رطوبت و فشار MCU-680 BME680 BOSCH
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎527,000 تومان 14% Regular Price ‎618,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎508,700 تومان
 26. سنسور دما و رطوبت دیجیتال HTU21D
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎39,300 تومان 17% Regular Price ‎47,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎40,450 تومان
 27. کیت پمپ آبیاری اتوماتیک بر اساس میزان رطوبت خاک
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎224,800 تومان 12% Regular Price ‎255,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎218,600 تومان
 28. ماژول ترموکوپل MAX6675 تایپ K
  4.6  (3) 
  ‎118,500 تومان As low as ‎106,700 تومان
 29. شیلد سنسور دما رطوبت DHT11 برد Wemos D1 Mini
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎52,400 تومان 11% Regular Price ‎59,400 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎50,990 تومان
 30. سنسور دما و رطوبت دیجیتال SHTC3
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎51,000 تومان 31% Regular Price ‎74,900 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎62,920 تومان
 31. ماژول سنسور اندازه گیری وزن و فشار 24 بیتی TM7711
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎39,800 تومان 13% Regular Price ‎45,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎38,560 تومان
 32. ترموستات دیجیتال دما و رطوبت روپنلی مدل XY-WTH1
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎462,600 تومان 13% Regular Price ‎534,800 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎448,100 تومان
 33. ماژول سنسور رطوبت GY-21 HTU21D با رابط I2C
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎61,200 تومان 13% Regular Price ‎70,400 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎59,280 تومان
 34. دماسنج دیجیتال ST-1A
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎68,200 تومان 32% Regular Price ‎100,900 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎84,500 تومان
 35. ماژول ترموستات دیجیتال WX-101W
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎137,000 تومان 26% Regular Price ‎187,400 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎162,200 تومان
 36. ماژول سنسور دما و رطوبت SHT31
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎179,600 تومان 12% Regular Price ‎204,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎174,500 تومان
 37. ماژول کنترلر دما و رطوبت دیجیتال مدل XY-TR01
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎381,000 تومان 13% Regular Price ‎440,400 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎389,400 تومان
 38. ماژول سنسور دما و رطوبت دیجیتال AHT15
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎82,400 تومان 12% Regular Price ‎94,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎80,010 تومان
 39. ماژول سنسور دما و رطوبت SHT35 با رابط I2C
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎323,000 تومان 29% Regular Price ‎461,000 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎392,000 تومان
 40. ماژول سنسور دما و رطوبت دیجیتال MTH01-SPI
  4.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎75,500 تومان 27% Regular Price ‎104,100 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎89,800 تومان
 41. ماژول سنسور دمای LM75 با رابط I2C
  4.5  (3) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎31,900 تومان 12% Regular Price ‎36,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎30,920 تومان
 42. ماژول سنسور دما و رطوبت SHTC1 با رابط I2C محصول CJMCU
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎164,800 تومان 32% Regular Price ‎243,500 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎204,100 تومان
 43. سنسور دما و رطوبت دیجیتال SHT21
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎121,100 تومان 25% Regular Price ‎162,600 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎141,800 تومان
 44. سنسور دما و رطوبت دیجیتال DHT12
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎156,800 تومان 29% Regular Price ‎222,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎189,800 تومان
 45. ماژول سنسور دما و رطوبت دیجیتال MTH02
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎80,500 تومان 30% Regular Price ‎116,600 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎98,500 تومان
 46. سنسور دما DS18b20، ضد آب با پوشش استیل ضد زنگ
  5.0  (8) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎31,100 تومان 13% (فقط برای یک عدد)
  موجود نیست
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 89

صفحه
per page