میکروکنترلرها

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 136

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  ATTiny26 آی سی
  25+
  ‎77,340 تومان
  100+
  ‎75,090 تومان
  300+
  ‎74,180 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  222 عدد
  میکروکنترولر attiny45-DIP
  25+
  ‎79,770 تومان
  100+
  ‎77,450 تومان
  300+
  ‎76,520 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  3 عدد
  میکروکنترولر attiny85-SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  PIC16F873A-I/SO, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, SO-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-28
  PIC16F877A-I/PT, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  ATMEGA168PA-AU, 10 bit 20 MHz megaAVR Microcontroller, TQFP-32
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-32
  AT91SAM7S64-AU, 10 bit 55 MHz SAM7X Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
  STM8S903K3T6C, 10 bit 16 MHz STM8S90x Microcontroller, LQFP-32
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-32
  MSP430F1232IPW, 10 bit 8 MHz 1 Series Microcontroller, TSSOP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-28
  AT89S52-24PU, 33 MHz AT89x Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  S1460BF Microcontroller, SO-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-28
  P80C51FA1, 16 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  MC6803U4P, 1 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  MC6805P, 1 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  PIC16F887-I/PT, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  HT45F0057 Microcontroller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  GD32F105RBT6 Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
  ATMEGA644PA-AU Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  AT89C55WD-24JI Microcontroller, PLCC-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  PLCC-44
  SM89516AC25PP Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  GD32F330F4P6 Microcontroller, TSSOP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-20
  GD32F103C8T6 Microcontroller, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-48
  BS83B08A-3 Microcontroller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  PIC12F1822I/SN, 10 bit 32 MHz PIC12 Microcontroller, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  STM32F405RGT6, 12 bit 168 MHz STM32F40 Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
  ATTINY861-15XZ, 10 bit 16 MHz tinyAVR Microcontroller, TSSOP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-20
  STM32F051C8T6, 12 bit 48 MHz ARM Cortex M Microcontroller, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-48
  PIC18F8680-I/PT, 8 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-80
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-80
  PIC16F72-I/SP, 8 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, SPDIP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SPDIP-28
  PIC12F629I/P, 0 bit 20 MHz PIC12F Microcontroller, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  PIC12F675-I/P, 10 bit 20 MHz PIC12F Microcontroller, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  PIC18F14K50-I/SO, 10 bit 48 MHz PIC18 Microcontroller, SOW-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOW-20
  PIC18F2550-I/SP, 10 bit 48 MHz PIC18 Microcontroller, SPDIP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SPDIP-28
  PIC18F452-I/PT, 10 bit 40 MHz PIC18 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  PIC16F1823-I/SL, 10 bit 32 MHz PIC16 Microcontroller, SO-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-14
  STM32F030F4P6, 12 bit 48 MHz STM32F030 Microcontroller, TSSOP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-20
  STM32F103C8T6, 12 bit 72 MHz ARM Cortex M Microcontroller, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-48
  XC68307FG16-2G57B Microcontroller, PQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  PQFP-100
  ATTINY2313A-PU, 20 MHz tiny AVR Microcontroller, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  ATMEGA2561-16AU, 10 bit 16 MHz megaAVR Microcontroller, TQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-64
  PIC18LF458-I/L, 10 bit 40 MHz PIC18 Microcontroller, PLCC-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  PLCC-44
  HD44801C12 Microcontroller, DIP-42
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-42
  HD614048S, 4.5 MHz HMCS404 Microcontroller, DIP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-64
  HD6433294P16, 16 MHz Microcontroller, DIP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-64
  HD6473294P16, 10 bit 16 MHz Microcontroller, DIP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-64
  HD6475328CP10, 10 MHz Microcontroller, PLCC-84
  موجود نیست
  موجود نیست
  PLCC-84
  HD6805S1P, 1 MHz Microcontroller, DIP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-28
  HD6805W1P, 1 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 136

صفحه
per page