میکروکنترلرها

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 136

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  ATTiny26 آی سی
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎39,600 تومان 23% Regular Price ‎51,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎46,530 تومان
  25+
  ‎49,980 تومان
  100+
  ‎49,110 تومان
  300+
  ‎48,250 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  172 عدد
  میکروکنترولر attiny45-DIP
  موجود نیست
  موجود نیست
  PIC16F873A-I/SO, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, SO-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-28
  PIC16F877A-I/PT, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  ATMEGA168PA-AU, 10 bit 20 MHz megaAVR Microcontroller, TQFP-32
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-32
  AT91SAM7S64-AU, 10 bit 55 MHz SAM7X Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
  STM8S903K3T6C, 10 bit 16 MHz STM8S90x Microcontroller, LQFP-32
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-32
  MSP430F1232IPW, 10 bit 8 MHz 1 Series Microcontroller, TSSOP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-28
  AT89S52-24PU, 33 MHz AT89x Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  S1460BF Microcontroller, SO-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-28
  P80C51FA1, 16 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  MC6803U4P, 1 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  MC6805P, 1 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  PIC16F887-I/PT, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  HT45F0057 Microcontroller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  GD32F105RBT6 Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
  ATMEGA644PA-AU Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  AT89C55WD-24JI Microcontroller, PLCC-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  PLCC-44
  SM89516AC25PP Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  GD32F330F4P6 Microcontroller, TSSOP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-20
  GD32F103C8T6 Microcontroller, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-48
  AT89C52-24PU, 24 MHz 89C Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  AT89C51-24PU, 24 MHz AT89x Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  ATMEGA16A-PU, 10 bit 16 MHz megaAVR Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  ATMEGA32A-PU, 10 bit 16 MHz megaAVR Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  ATXMEGA64A3U-AU, 8 bit 32 MHz AVR XMEGA Microcontroller, TQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-64
  STM32F030C8T6, 12 bit 48 MHz STM32F030 Microcontroller, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-48
  MB89P625P-SH, 8 bit 10 MHz Microcontroller, DIP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-64
  UPD78C17CW, 8 bit 15 MHz Microcontroller, SDIP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  SDIP-64
  MSM6422-42GS-K, 12 bit 4.2 MHz Microcontroller, SO-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-24
  STM32F407ZGT6, 12 bit 168 MHz STM32F40 Microcontroller, LQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-144
  PIC18F45K80-I/PT, 12 bit 64 MHz PIC18 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  ATTINY24A-PU, 10 bit 20 MHz tinyAVR Microcontroller, DIP-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-14
  ATTINY24A-SSU, 10 bit 20 MHz tinyAVR Microcontroller, SO-14
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-14
  ATMEGA48PA-AU, 10 bit 20 MHz megaAVR Microcontroller, TQFP-32
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-32
  ATMEGA88PA-PU, 10 bit 20 MHz megaAVR Microcontroller, SPDIP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SPDIP-28
  PIC16F1947-I/PT, 10 bit 32 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-64
  PIC16F73-I/SP, 8 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, SPDIP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SPDIP-28
  ATMEGA169PA-AU, 10 bit 16 MHz megaAVR Microcontroller, TQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-64
  BS83B08A-3 Microcontroller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  PIC12F1822I/SN, 10 bit 32 MHz PIC12 Microcontroller, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
  STM32F405RGT6, 12 bit 168 MHz STM32F40 Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
  ATTINY861-15XZ, 10 bit 16 MHz tinyAVR Microcontroller, TSSOP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-20
  STM32F051C8T6, 12 bit 48 MHz ARM Cortex M Microcontroller, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-48
  PIC18F8680-I/PT, 8 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-80
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-80
  PIC16F72-I/SP, 8 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, SPDIP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SPDIP-28
  PIC12F629I/P, 0 bit 20 MHz PIC12F Microcontroller, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
  PIC12F675-I/P, 10 bit 20 MHz PIC12F Microcontroller, DIP-8
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-8
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 136

صفحه
per page