میکروکنترلرها

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 136

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  ATTiny26 آی سی
  25+
  ‎55,290 تومان
  100+
  ‎54,130 تومان
  300+
  ‎52,970 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  125 عدد
  میکروکنترولر attiny45-DIP
  25+
  ‎76,900 تومان
  100+
  ‎75,000 تومان
  300+
  ‎73,100 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  3 عدد
  برد توسعه STM32F411CEU6 دارای میکروکنترلر STM32F4
  موجود نیست
  موجود نیست
  PIC16F873A-I/SO, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, SO-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-28
  PIC16F877A-I/PT, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  ATMEGA168PA-AU, 10 bit 20 MHz megaAVR Microcontroller, TQFP-32
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-32
  AT91SAM7S64-AU, 10 bit 55 MHz SAM7X Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
  STM8S903K3T6C, 10 bit 16 MHz STM8S90x Microcontroller, LQFP-32
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-32
  MSP430F1232IPW, 10 bit 8 MHz 1 Series Microcontroller, TSSOP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-28
  AT89S52-24PU, 33 MHz AT89x Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  S1460BF Microcontroller, SO-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-28
  P80C51FA1, 16 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  MC6803U4P, 1 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  MC6805P, 1 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  PIC16F887-I/PT, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  HT45F0057 Microcontroller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  GD32F105RBT6 Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
  ATMEGA644PA-AU Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  AT89C55WD-24JI Microcontroller, PLCC-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  PLCC-44
  SM89516AC25PP Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  GD32F330F4P6 Microcontroller, TSSOP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-20
  GD32F103C8T6 Microcontroller, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-48
  BS83B08A-3 Microcontroller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  PIC12F1822I/SN, 10 bit 32 MHz PIC12 Microcontroller, SO-8 (SOP-8)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-8 (SOP-8)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 136

per page