خازن آلومینیومی

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 100

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 16V سایز 17x8mm
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  2 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 16V سایز 21x10mm
  100+
  ‎2,660 تومان
  500+
  ‎2,600 تومان
  1000+
  ‎2,530 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  90 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎391 تومان
  1000+
  ‎382 تومان
  5000+
  ‎372 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  45 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 25V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,140 تومان
  500+
  ‎2,080 تومان
  1000+
  ‎2,030 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  748 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎391 تومان
  1000+
  ‎382 تومان
  5000+
  ‎372 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  25 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 330µF ولتاژ 16V سایز 13x7mm
  500+
  ‎801 تومان
  1000+
  ‎782 تومان
  5000+
  ‎762 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  100 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 400V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  380 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 220µF ولتاژ 16V سایز 7.7x6.3mm
  100+
  ‎2,140 تومان
  500+
  ‎2,080 تومان
  1000+
  ‎2,030 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  400 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 35V سایز 13x10mm
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  370 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 50V سایز 13x8mm
  ‎1,120 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,070 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  385 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 3.3µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  67 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 100µF ولتاژ 25V سایز 7.7x6.3mm
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  360 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 1µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  550 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  90 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 220µF ولتاژ 25V سایز 13x7mm
  500+
  ‎801 تومان
  1000+
  ‎782 تومان
  5000+
  ‎762 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  85 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 47µF ولتاژ 25V سایز 13x8mm
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  100 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 100V سایز 12x5mm
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  110 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 47µF ولتاژ 50V سایز 13x7mm
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  120 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 400V سایز 21x13mm
  100+
  ‎4,970 تومان
  500+
  ‎4,850 تومان
  1000+
  ‎4,730 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  33 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 100V سایز 12x7mm
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  150 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 220µF ولتاژ 35V سایز 13x8mm
  ‎1,120 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,070 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  150 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 47µF ولتاژ 16V سایز 12x5mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  50 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1500µF ولتاژ 16V سایز 21x10mm
  100+
  ‎3,550 تومان
  500+
  ‎3,460 تومان
  1000+
  ‎3,380 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  162 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 3300µF ولتاژ 16V سایز 21x13mm
  100+
  ‎6,210 تومان
  500+
  ‎6,060 تومان
  1000+
  ‎5,910 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  162 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 25V سایز 8x4mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  490 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 16V سایز 8x4mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  110 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 16V سایز 11x5mm
  500+
  ‎324 تومان
  1000+
  ‎316 تومان
  5000+
  ‎308 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  110 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4700µF ولتاژ 16V سایز 25x13mm
  100+
  ‎5,320 تومان
  500+
  ‎5,190 تومان
  1000+
  ‎5,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  72 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 50V سایز 21x10mm
  100+
  ‎3,020 تومان
  500+
  ‎2,950 تومان
  1000+
  ‎2,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  235 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 25V سایز 12x6.5mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 6.8µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  140 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 0.22µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎219 تومان
  1000+
  ‎214 تومان
  5000+
  ‎208 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  140 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 4.7µF ولتاژ 25V سایز 5.3x4mm
  500+
  ‎887 تومان
  1000+
  ‎866 تومان
  5000+
  ‎844 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 470µF ولتاژ 6.3V
  500+
  ‎887 تومان
  1000+
  ‎866 تومان
  5000+
  ‎844 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  480 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 25V سایز 12x6mm
  500+
  ‎391 تومان
  1000+
  ‎382 تومان
  5000+
  ‎372 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  170 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 3300µF ولتاژ 25V سایز 26x16mm
  100+
  ‎5,320 تومان
  500+
  ‎5,190 تومان
  1000+
  ‎5,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  64 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 1000µF ولتاژ 16V سایز 10x10mm
  100+
  ‎4,080 تومان
  500+
  ‎3,980 تومان
  1000+
  ‎3,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  166 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 47µF ولتاژ 25V سایز 5.5x6.3mm
  ‎1,120 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,070 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  485 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 10V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,140 تومان
  500+
  ‎2,080 تومان
  1000+
  ‎2,030 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  370 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 25V سایز 21x13mm
  100+
  ‎3,550 تومان
  500+
  ‎3,460 تومان
  1000+
  ‎3,380 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  182 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 50V سایز 13x5mm
  500+
  ‎629 تومان
  1000+
  ‎614 تومان
  5000+
  ‎598 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  167 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4700µF ولتاژ 50V سایز 40x22mm
  100+
  ‎24,230 تومان
  300+
  ‎23,620 تومان
  500+
  ‎23,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  37 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 200V سایز 26x16mm
  ‎10,230 تومان As low as ‎8,810 تومان
  100+
  ‎9,520 تومان
  300+
  ‎9,280 تومان
  500+
  ‎9,050 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  89 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 2.2µF ولتاژ 50V سایز 5.3x5mm
  ‎1,120 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,070 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  490 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 22µF ولتاژ 50V سایز 5x4mm
  100+
  ‎1,420 تومان
  500+
  ‎1,390 تومان
  1000+
  ‎1,350 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  470 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 10µF ولتاژ 50V سایز 5.3x6.3mm
  100+
  ‎1,250 تومان
  500+
  ‎1,220 تومان
  1000+
  ‎1,190 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  440 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 220µF ولتاژ 50V سایز 17x8mm
  100+
  ‎1,960 تومان
  500+
  ‎1,910 تومان
  1000+
  ‎1,860 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  485 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 25V سایز 12x5mm
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  180 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 100

صفحه
per page