خازن

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 432

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن SMD مولتی لایر 100nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎352 تومان
  1000+
  ‎343 تومان
  5000+
  ‎340 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  10 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی 100nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎166 تومان
  1000+
  ‎162 تومان
  5000+
  ‎160 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  220 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 16V سایز 17x8mm
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  310 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 25V سایز 8x4mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  10 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 470nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  440 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی 1nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎147 تومان
  1000+
  ‎143 تومان
  5000+
  ‎142 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  340 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 220nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  360 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 25V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,070 تومان
  1000+
  ‎1,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  60 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 0.1µF ولتاژ 50V سایز 7x4mm
  500+
  ‎186 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎179 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  80 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 2.2nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎459 تومان
  1000+
  ‎448 تومان
  5000+
  ‎444 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  380 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 2.2nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  690 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 47nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  690 عدد
  1206 (3216)
  خازن الکترولیتی ایستاده 47µF ولتاژ 16V سایز 12x5mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  90 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎186 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎179 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  900 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 47nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  150 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎127 تومان
  1000+
  ‎124 تومان
  5000+
  ‎123 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  420 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 33nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎186 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎179 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  420 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 1µF ولتاژ 50V
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  430 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 220nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  930 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 16V سایز 12x6mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  130 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎401 تومان
  1000+
  ‎391 تومان
  5000+
  ‎387 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  130 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  440 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎127 تومان
  1000+
  ‎124 تومان
  5000+
  ‎123 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 2pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎127 تومان
  1000+
  ‎124 تومان
  5000+
  ‎123 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 330pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎147 تومان
  1000+
  ‎143 تومان
  5000+
  ‎142 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 47nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎186 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎179 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 47pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎186 تومان
  1000+
  ‎181 تومان
  5000+
  ‎179 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  940 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 560pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎127 تومان
  1000+
  ‎124 تومان
  5000+
  ‎123 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  440 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  140 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 220µF ولتاژ 16V سایز 12x7mm
  500+
  ‎508 تومان
  1000+
  ‎496 تومان
  5000+
  ‎491 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  140 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 16V سایز 8x4mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  140 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 33µF ولتاژ 16V سایز 11x5mm
  500+
  ‎332 تومان
  1000+
  ‎324 تومان
  5000+
  ‎321 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  140 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  450 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 4.7µF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎547 تومان
  1000+
  ‎534 تومان
  5000+
  ‎529 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  350 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD الکترولیتی 100µF ولتاژ 25V سایز 7.7x6.3mm
  100+
  ‎1,820 تومان
  500+
  ‎1,770 تومان
  1000+
  ‎1,760 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  450 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن SMD الکترولیتی 10µF ولتاژ 50V سایز 5.3x6.3mm
  100+
  ‎1,280 تومان
  500+
  ‎1,250 تومان
  1000+
  ‎1,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  450 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 2kV
  500+
  ‎645 تومان
  1000+
  ‎629 تومان
  5000+
  ‎623 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  950 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 6.3V سایز 12x8mm
  500+
  ‎733 تومان
  1000+
  ‎715 تومان
  5000+
  ‎708 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  150 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 47µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,070 تومان
  1000+
  ‎1,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  355 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 2kV
  100+
  ‎1,090 تومان
  500+
  ‎1,070 تومان
  1000+
  ‎1,060 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  455 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 50V سایز 21x10mm
  100+
  ‎3,100 تومان
  500+
  ‎3,020 تومان
  1000+
  ‎2,990 تومان
  بیشتر
  حداقل: 2
  ضریب: 2
  256 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 6.8µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎371 تومان
  1000+
  ‎362 تومان
  5000+
  ‎358 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  160 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 0.22µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎225 تومان
  1000+
  ‎219 تومان
  5000+
  ‎217 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  160 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 20pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎127 تومان
  1000+
  ‎124 تومان
  5000+
  ‎123 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  960 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 220pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎127 تومان
  1000+
  ‎124 تومان
  5000+
  ‎123 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  960 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 270pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎127 تومان
  1000+
  ‎124 تومان
  5000+
  ‎123 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  960 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 56pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎127 تومان
  1000+
  ‎124 تومان
  5000+
  ‎123 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  960 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 820pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎147 تومان
  1000+
  ‎143 تومان
  5000+
  ‎142 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  960 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 432

per page