خازن

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 435

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن سرامیکی 22pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  380 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎162 تومان
  1000+
  ‎158 تومان
  5000+
  ‎154 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  840 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 470nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎324 تومان
  1000+
  ‎316 تومان
  5000+
  ‎308 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  90 عدد
  1206 (3216)
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 16V سایز 17x8mm
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  2 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 2.2nF ولتاژ 2kV
  100+
  ‎2,490 تومان
  500+
  ‎2,430 تومان
  1000+
  ‎2,370 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  695 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  1140 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎143 تومان
  1000+
  ‎140 تومان
  5000+
  ‎136 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  640 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 16V سایز 21x10mm
  100+
  ‎2,660 تومان
  500+
  ‎2,600 تومان
  1000+
  ‎2,530 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  90 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 1µF ولتاژ 50V
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 100nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎343 تومان
  1000+
  ‎335 تومان
  5000+
  ‎326 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  310 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  780 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  310 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 22µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎391 تومان
  1000+
  ‎382 تومان
  5000+
  ‎372 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  45 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  1320 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 330pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎143 تومان
  1000+
  ‎140 تومان
  5000+
  ‎136 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  820 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 25V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,140 تومان
  500+
  ‎2,080 تومان
  1000+
  ‎2,030 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  748 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,250 تومان
  500+
  ‎1,220 تومان
  1000+
  ‎1,190 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  80 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 2kV
  ‎1,120 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,070 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  340 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  4 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 4.7µF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  1206 (3216)
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 50V سایز 12x5mm
  500+
  ‎391 تومان
  1000+
  ‎382 تومان
  5000+
  ‎372 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  25 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 10nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  680 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی 220pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  860 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 33nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  320 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 47pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  840 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 330µF ولتاژ 16V سایز 13x7mm
  500+
  ‎801 تومان
  1000+
  ‎782 تومان
  5000+
  ‎762 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  100 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 400V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  380 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 220µF ولتاژ 16V سایز 7.7x6.3mm
  100+
  ‎2,140 تومان
  500+
  ‎2,080 تومان
  1000+
  ‎2,030 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  400 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 35V سایز 13x10mm
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  370 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 50V سایز 13x8mm
  ‎1,120 تومان As low as ‎960 تومان
  100+
  ‎1,070 تومان
  500+
  ‎1,040 تومان
  1000+
  ‎1,020 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  385 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 3.3µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  67 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 330nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  700 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD الکترولیتی 100µF ولتاژ 25V سایز 7.7x6.3mm
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  360 عدد
  Radial Surface Mount
  خازن الکترولیتی ایستاده 1µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  550 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎887 تومان
  1000+
  ‎866 تومان
  5000+
  ‎844 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  160 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 4.7µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎362 تومان
  1000+
  ‎353 تومان
  5000+
  ‎344 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  90 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 220µF ولتاژ 25V سایز 13x7mm
  500+
  ‎801 تومان
  1000+
  ‎782 تومان
  5000+
  ‎762 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  85 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 1µF1 پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  310 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 3.3nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  710 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی 33pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  920 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 4.7nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎181 تومان
  1000+
  ‎177 تومان
  5000+
  ‎172 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  400 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 470pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎124 تومان
  1000+
  ‎121 تومان
  5000+
  ‎118 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  420 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 47µF ولتاژ 25V سایز 13x8mm
  500+
  ‎448 تومان
  1000+
  ‎437 تومان
  5000+
  ‎426 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  100 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 22µF پکیج 1206 ولتاژ 16V
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  315 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی 220nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎715 تومان
  1000+
  ‎698 تومان
  5000+
  ‎680 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  858 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 47nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎534 تومان
  1000+
  ‎521 تومان
  5000+
  ‎508 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  620 عدد
  1206 (3216)
  خازن SMD مولتی لایر 6.8nF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎305 تومان
  1000+
  ‎298 تومان
  5000+
  ‎290 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  710 عدد
  1206 (3216)
  خازن پلی استر 470nF ولتاژ 400V
  100+
  ‎1,770 تومان
  500+
  ‎1,730 تومان
  1000+
  ‎1,690 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  20 عدد
  Radial
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 435

per page