خازن

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 445

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  15pF, 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC, Surface Mount 50V ±10%
  موجود نیست
  موجود نیست
  197
  330pF, 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC, Surface Mount 50V ±5%
  موجود نیست
  موجود نیست
  197
  47nF, 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC, Surface Mount 50V ±10%
  موجود نیست
  موجود نیست
  197
  56pF, 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC, Surface Mount 50V ±5%
  موجود نیست
  موجود نیست
  197
  82pF, 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC, Surface Mount 50V ±5%
  موجود نیست
  موجود نیست
  197
  180pF, 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC, Surface Mount 50V ±10%
  موجود نیست
  موجود نیست
  197
  390pF, 0603 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC, Surface Mount 50V ±5%
  موجود نیست
  موجود نیست
  197
  1F, Radial Supercapacitors / Ultracapacitors, Through Hole 5.5V ±-20%
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  15F, Radial Supercapacitors / Ultracapacitors, Through Hole 5.5V ±-20%
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  0.47F, Radial Supercapacitors / Ultracapacitors, Through Hole 5.5V ±-20%
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  270pF, 1206 Multilayer Ceramic Capacitors MLCC, Surface Mount 50V ±5%
  موجود نیست
  موجود نیست
  185
  47µF, SIZE B Tantalum Capacitors - Solid, Surface Mount 10V ±10%
  موجود نیست
  موجود نیست
  469
  220nF, Radial Film Capacitors, Through Hole 275V ±10%
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  10µF, Radial Tantalum Capacitors - Solid, Through Hole 10V ±10%
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  4.5nF, Axial Feedthrough Capacitors, Through Hole
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  10nF, Axial Feedthrough Capacitors, Through Hole
  موجود نیست
  موجود نیست
  306
  10nF, Radial-3 Feedthrough Capacitors, Through Hole
  موجود نیست
  موجود نیست
  500
  47µF, Radial Aluminum Capacitors, Through Hole 35V
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  220µF, Radial Aluminum Capacitors, Through Hole 16V
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  3300µF, Radial Aluminum Capacitors, Through Hole 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  4700µF, Radial Aluminum Capacitors, Through Hole 16V
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  100µF, SIZE C Tantalum Capacitors - Solid, Surface Mount 16V ±10%
  موجود نیست
  موجود نیست
  478
  100µF, Radial Aluminum Capacitors, Through Hole 16V
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
  10µF, Radial Aluminum Capacitors, Through Hole 16V
  موجود نیست
  موجود نیست
  333
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 445

per page