خازن

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 435

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  خازن الکترولیتی ایستاده 1000µF ولتاژ 25V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,370 تومان
  500+
  ‎2,310 تومان
  1000+
  ‎2,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  253 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 22pF ولتاژ 50V
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 25V سایز 8x4mm
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  145 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎196 تومان
  1000+
  ‎189 تومان
  5000+
  ‎182 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  1060 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 1nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎197 تومان
  1000+
  ‎191 تومان
  5000+
  ‎184 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  400 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 25V سایز 12x6.5mm
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  220 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 100pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎196 تومان
  1000+
  ‎189 تومان
  5000+
  ‎182 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  320 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 560nF ولتاژ 100V
  100+
  ‎3,030 تومان
  500+
  ‎2,950 تومان
  1000+
  ‎2,860 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  240 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 470µF ولتاژ 35V سایز 13x10mm
  100+
  ‎1,990 تومان
  500+
  ‎1,940 تومان
  1000+
  ‎1,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  145 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 10µF پکیج 1206 ولتاژ 10V
  500+
  ‎597 تومان
  1000+
  ‎581 تومان
  5000+
  ‎564 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  110 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی 33pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎196 تومان
  1000+
  ‎189 تومان
  5000+
  ‎182 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  700 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 220nF ولتاژ 100V
  ‎1,050 تومان As low as ‎890 تومان
  100+
  ‎1,000 تومان
  500+
  ‎970 تومان
  1000+
  ‎940 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  200 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 150pF پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎597 تومان
  1000+
  ‎581 تومان
  5000+
  ‎564 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  580 عدد
  1206 (3216)
  خازن الکترولیتی ایستاده 1µF ولتاژ 50V سایز 8x4mm
  500+
  ‎497 تومان
  1000+
  ‎481 تومان
  5000+
  ‎464 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  360 عدد
  Radial
  خازن SMD مولتی لایر 1µF1 پکیج 1206 ولتاژ 50V
  500+
  ‎597 تومان
  1000+
  ‎581 تومان
  5000+
  ‎564 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  140 عدد
  1206 (3216)
  خازن سرامیکی مولتی لایر 470nF ولتاژ 50V
  500+
  ‎796 تومان
  1000+
  ‎774 تومان
  5000+
  ‎752 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  170 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 1nF ولتاژ 100V
  500+
  ‎303 تومان
  1000+
  ‎295 تومان
  5000+
  ‎286 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  50 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 100µF ولتاژ 50V سایز 13x8mm
  100+
  ‎1,230 تومان
  500+
  ‎1,200 تومان
  1000+
  ‎1,160 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  240 عدد
  Radial
  خازن پلی استر 100nF ولتاژ 100V
  ‎1,050 تومان As low as ‎890 تومان
  100+
  ‎1,000 تومان
  500+
  ‎970 تومان
  1000+
  ‎940 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  10 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 2200µF ولتاژ 10V سایز 17x10mm
  100+
  ‎2,370 تومان
  500+
  ‎2,310 تومان
  1000+
  ‎2,240 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  240 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 220pF ولتاژ 50V
  500+
  ‎196 تومان
  1000+
  ‎189 تومان
  5000+
  ‎182 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  740 عدد
  Radial
  خازن سرامیکی 10nF ولتاژ 2kV
  100+
  ‎1,230 تومان
  500+
  ‎1,200 تومان
  1000+
  ‎1,160 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  220 عدد
  Radial
  خازن الکترولیتی ایستاده 10µF ولتاژ 100V سایز 12x7mm
  500+
  ‎796 تومان
  1000+
  ‎774 تومان
  5000+
  ‎752 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  35 عدد
  Radial
  خازن SMD الکترولیتی 100µF ولتاژ 25V سایز 7.7x6.3mm
  100+
  ‎1,990 تومان
  500+
  ‎1,940 تومان
  1000+
  ‎1,880 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  240 عدد
  Radial Surface Mount
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 435

per page