دیود

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 277

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  دیود 1n4007
  ‎350 تومان
  500+
  ‎420 تومان
  1000+
  ‎454 تومان
  5000+
  ‎489 تومان
  بیشتر
  حداقل: 50
  ضریب: 50
  14000 عدد
  دیود زنر 1N4744
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎400 تومان 24% Regular Price ‎532 تومان (حداکثر 10 عدد)
  As low as ‎456 تومان
  500+
  ‎507 تومان
  1000+
  ‎494 تومان
  5000+
  ‎482 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  330 عدد
  دیود 1N5408
  100+
  ‎1,400 تومان
  500+
  ‎1,400 تومان
  1000+
  ‎1,390 تومان
  بیشتر
  حداقل: 10
  ضریب: 10
  280 عدد
  پل دیود 1 آمپر DB107
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎1,400 تومان 30% Regular Price ‎2,000 تومان (حداکثر 5 عدد)
  As low as ‎1,750 تومان
  100+
  ‎1,920 تومان
  500+
  ‎1,870 تومان
  1000+
  ‎1,830 تومان
  بیشتر
  حداقل: 5
  ضریب: 5
  175 عدد
  1N4937, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  SVC202SPA, Varactor Diode, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  Zener Diode, 1.2V 50 mW, Radial
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  VD1120, General Diode, Radial
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  1N4148WS, General Diode, SOD-323 (SC-76)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-323 (SC-76)
  SR1060, Schottky Diode, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  SB360, Schottky Diode, DO-201AD (DO-27)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-201AD (DO-27)
  Zener Diode, 22V 1W, DO-41AL
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-41AL
  MBR20150CTP, Schottky Diode, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BYV27-200, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  SMBJ28A-E3/52, TVS Diode, DO-214AA (SMBJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AA (SMBJ)
  Zener Diode, 5.1V 1W, DO-213AB (MELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-213AB (MELF)
  Zener Diode, 3.6V 1W, DO-213AB (MELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-213AB (MELF)
  PRTR5V0U4D, TVS Diode, SOT-23-6 (SC-74)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23-6 (SC-74)
  L13ESDL5V0C6-4, TVS Diode, SOT-23-6 (SC-74)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23-6 (SC-74)
  MBRS1100T3G, Schottky Diode, DO-214AA (SMBJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AA (SMBJ)
  Zener Diode, 27V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  BYW32-TAP, General Diode, SOD-57
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-57
  USBLC6-2P6, TVS Diode, SOT-666
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-666
  USBUF02W6, TVS Diode, SOT-323-6
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-323-6
  SR360, Schottky Diode, DO-201AD (DO-27)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-201AD (DO-27)
  MBR3060PT, Schottky Diode, TO-247AD (TO-3P)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-247AD (TO-3P)
  P6KE8.2A, TVS Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  P6KE10A, TVS Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  P6KE24A, TVS Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  P6KE250A, TVS Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  SMBJ6.5A, TVS Diode, DO-214AA (SMBJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AA (SMBJ)
  SMBJ20A, TVS Diode, DO-214AA (SMBJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AA (SMBJ)
  SMBJ24A, TVS Diode, DO-214AA (SMBJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AA (SMBJ)
  P6KE5.0A, TVS Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  SB260, Schottky Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  Zener Diode, 16V 1W, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 39V 500 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
  P6KE20A, TVS Diode, DO-204AC (DO-15)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AC (DO-15)
  SMBJ45A, TVS Diode, DO-214AA (SMBJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AA (SMBJ)
  Zener Diode, 8.4V 0.4W, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 11V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 7.5V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  Zener Diode, 2.2V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  BAT85, Schottky Diode, DO-204AH (DO-35)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AH (DO-35)
  Zener Diode, 29V 400 mW, DO-204AG (DO-34)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AG (DO-34)
  BAV99TOSHIBA, General Diode, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  SP0502BAHT, TVS Diode, SOT-23 (SC-59)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23 (SC-59)
  MBRB20200CT, Schottky Diode, TO-263AB (D2PAK)
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-263AB (D2PAK)
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 277

per page