دیود

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 277

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  دیود 1n4007
  ‎420 تومان
  500+
  ‎483 تومان
  1000+
  ‎514 تومان
  5000+
  ‎545 تومان
  بیشتر
  حداقل: 20
  ضریب: 20
  11170 عدد
  دیود زنر 1N4744
  موجود نیست
  موجود نیست
  دیود 1N5408
  موجود نیست
  موجود نیست
  پل دیود 1 آمپر DB107
  موجود نیست
  موجود نیست
  1N4937, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  SVC202SPA, Varactor Diode, TO-92
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-92
  Zener Diode, 1.2V 50 mW, Radial
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  VD1120, General Diode, Radial
  موجود نیست
  موجود نیست
  Radial
  1N4148WS, General Diode, SOD-323 (SC-76)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-323 (SC-76)
  SR1060, Schottky Diode, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  SB360, Schottky Diode, DO-201AD (DO-27)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-201AD (DO-27)
  Zener Diode, 22V 1W, DO-41AL
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-41AL
  MBR20150CTP, Schottky Diode, TO-220AB
  موجود نیست
  موجود نیست
  TO-220AB
  BYV27-200, General Diode, DO-204AL (DO-41)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-204AL (DO-41)
  SMBJ28A-E3/52, TVS Diode, DO-214AA (SMBJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AA (SMBJ)
  Zener Diode, 5.1V 1W, DO-213AB (MELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-213AB (MELF)
  Zener Diode, 3.6V 1W, DO-213AB (MELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-213AB (MELF)
  PRTR5V0U4D, TVS Diode, SOT-23-6 (SC-74)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23-6 (SC-74)
  L13ESDL5V0C6-4, TVS Diode, SOT-23-6 (SC-74)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-23-6 (SC-74)
  MBRS1100T3G, Schottky Diode, DO-214AA (SMBJ)
  موجود نیست
  موجود نیست
  DO-214AA (SMBJ)
  Zener Diode, 27V 500 mW, SOD-80 (MiniMELF)
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-80 (MiniMELF)
  BYW32-TAP, General Diode, SOD-57
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOD-57
  USBLC6-2P6, TVS Diode, SOT-666
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-666
  USBUF02W6, TVS Diode, SOT-323-6
  موجود نیست
  موجود نیست
  SOT-323-6
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 277

per page