سپهر سجادیان

وروجکِ شرکت

درباره من

وقتی خواندن و نوشتن یاد بگیرم این صفحه را پر خواهم کرد، چند سال بعد!

چند نکته جالب درباره من

-- از ۱۳ ماهگی توانستم راه بروم
-- از 2 سالگی توانستم حرف بزنم
-- علی رغم میل باطنی، هر شب مسواک می زنم!
-- عاشق ماشین ها هستم!
-- عاشق کشف چیزهای جدید هستم!

Sepehr Sajadian