میکروکنترلرها و پروسسورها

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 168

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  ATTiny26 آی سی
  25+
  ‎50,700 تومان
  100+
  ‎49,790 تومان
  300+
  ‎48,890 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  119 عدد
  میکروکنترولر attiny45-DIP
  25+
  ‎80,080 تومان
  100+
  ‎78,520 تومان
  300+
  ‎76,950 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  20 عدد
  برد توسعه STM32F411CEU6 دارای میکروکنترلر STM32F4
  موجود نیست
  موجود نیست
  TMS320F2808PZA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-100
  TMS320F2812PGFA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-176
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-176
  TMS320F28335PGFA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-176
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-176
  TMS320VC5409PGE100, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-144
  UPD77C25, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, DIP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-28
  TMS320LF2407APGEA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-144
  TMS320F28027PTT, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-48
  ADSP-2189MBST-266, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-100
  DSPIC30F4011-30I/P, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  DSPIC30F4013-30I/PT, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  TMS320F2806PZA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-100
  TMS320LF2406APZA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-100
  DSPIC33FJ256GP710-I/PF, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, TQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-100
  TMS320F28034PNT, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-80
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-80
  XC95144XL-10TQG144C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), TQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-144
  XC95144XL-10TQG100C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), TQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-100
  XC95288XL-10TQG144I, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), TQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-144
  EPM9320ALI84-15, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), PLCC-84
  موجود نیست
  موجود نیست
  PLCC-84
  XC9572XL-10VQG64C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), VQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  VQFP-64
  XC9572XL-10VQG44C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), VQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  VQFP-44
  XC2C32A-6VQG44I, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), VQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  VQFP-44
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 168

per page