میکروکنترلرها و پروسسورها

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 168

per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی تولید کننده Package
  میکروکنترولر attiny85-SMD
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  24 عدد
  میکروکنترولر attiny45-DIP
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  20 عدد
  ATTiny26 آی سی
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  250 عدد
  میکروکنترلر ATmega168-20PU
  موجود نیست
  موجود نیست
  میکروکنترولر attiny45-SMD
  موجود نیست
  موجود نیست
  برد توسعه STM32F411CEU6 دارای میکروکنترلر STM32F4
  موجود نیست
  موجود نیست
  TMS320F2808PZA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  2614
  TMS320F2812PGFA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-176
  موجود نیست
  موجود نیست
  2650
  TMS320F28335PGFA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-176
  موجود نیست
  موجود نیست
  2650
  TMS320VC5409PGE100, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  2656
  UPD77C25, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, DIP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  1754
  TMS320LF2407APGEA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  2656
  TMS320F28027PTT, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  2516
  ADSP-2189MBST-266, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  2614
  DSPIC30F4011-30I/P, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  2577
  DSPIC30F4013-30I/PT, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  2543
  TMS320F2806PZA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  2614
  TMS320LF2406APZA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  2614
  DSPIC33FJ256GP710-I/PF, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, TQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  3174
  TMS320F28034PNT, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-80
  موجود نیست
  موجود نیست
  3175
  XC95144XL-10TQG144C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), TQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  3177
  XC95144XL-10TQG100C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), TQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  3174
  XC95288XL-10TQG144I, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), TQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  3177
  EPM9320ALI84-15, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), PLCC-84
  موجود نیست
  موجود نیست
  2572
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-24 of 168

per page