میکروکنترلرها و پروسسورها

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 168

صفحه
per page
  تصویر نام قیمت تعداد موجودی Package
  ATTiny26 آی سی
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎39,600 تومان 23% Regular Price ‎51,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎46,530 تومان
  25+
  ‎49,980 تومان
  100+
  ‎49,110 تومان
  300+
  ‎48,250 تومان
  بیشتر
  حداقل: 1
  ضریب: 1
  172 عدد
  میکروکنترولر attiny45-DIP
  موجود نیست
  موجود نیست
  TMS320F2808PZA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-100
  TMS320F2812PGFA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-176
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-176
  TMS320F28335PGFA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-176
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-176
  TMS320VC5409PGE100, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-144
  UPD77C25, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, DIP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-28
  TMS320LF2407APGEA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-144
  TMS320F28027PTT, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-48
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-48
  ADSP-2189MBST-266, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-100
  DSPIC30F4011-30I/P, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  DSPIC30F4013-30I/PT, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  TMS320F2806PZA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-100
  TMS320LF2406APZA, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-100
  DSPIC33FJ256GP710-I/PF, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, TQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-100
  TMS320F28034PNT, Digital Signal Processors & Controllers - DSP, DSC, LQFP-80
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-80
  XC95144XL-10TQG144C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), TQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-144
  XC95144XL-10TQG100C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), TQFP-100
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-100
  XC95288XL-10TQG144I, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), TQFP-144
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-144
  EPM9320ALI84-15, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), PLCC-84
  موجود نیست
  موجود نیست
  PLCC-84
  XC9572XL-10VQG64C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), VQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  VQFP-64
  XC9572XL-10VQG44C, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), VQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  VQFP-44
  XC2C32A-6VQG44I, Complex Programmable Logic Devices (CPLD ), VQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  VQFP-44
  EPL16P8BP, One-time Programmable Logic Device, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  PAL16R6ACN, One-time Programmable Logic Device, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  AMPAL16R8APC, One-time Programmable Logic Device, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  PAL20R6BCN, One-time Programmable Logic Device, SPDIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  SPDIP-24
  PAL20X10ACN, One-time Programmable Logic Device, SPDIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  SPDIP-24
  PLS153N, One-time Programmable Logic Device, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  PLS155N, One-time Programmable Logic Device, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  PLS157N, One-time Programmable Logic Device, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  PLUS173DN, One-time Programmable Logic Device, SPDIP-24
  موجود نیست
  موجود نیست
  SPDIP-24
  N82S153N, One-time Programmable Logic Device, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  PAL16R6B-4CN, One-time Programmable Logic Device, DIP-20
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-20
  PIC16F873A-I/SO, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, SO-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-28
  PIC16F877A-I/PT, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  ATMEGA168PA-AU, 10 bit 20 MHz megaAVR Microcontroller, TQFP-32
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-32
  AT91SAM7S64-AU, 10 bit 55 MHz SAM7X Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
  STM8S903K3T6C, 10 bit 16 MHz STM8S90x Microcontroller, LQFP-32
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-32
  MSP430F1232IPW, 10 bit 8 MHz 1 Series Microcontroller, TSSOP-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  TSSOP-28
  AT89S52-24PU, 33 MHz AT89x Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  S1460BF Microcontroller, SO-28
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-28
  P80C51FA1, 16 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  MC6803U4P, 1 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  MC6805P, 1 MHz Microcontroller, DIP-40
  موجود نیست
  موجود نیست
  DIP-40
  PIC16F887-I/PT, 10 bit 20 MHz PIC16 Microcontroller, TQFP-44
  موجود نیست
  موجود نیست
  TQFP-44
  HT45F0057 Microcontroller, SO-16
  موجود نیست
  موجود نیست
  SO-16
  GD32F105RBT6 Microcontroller, LQFP-64
  موجود نیست
  موجود نیست
  LQFP-64
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

Items 1-48 of 168

صفحه
per page