بلندگو و اسپیکر

مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

38 Items

per page
 1. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهمی 0.5 وات با قطر 36 میلیمتر
  4.5  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎6,000 تومان 21% Regular Price ‎7,600 تومان (حداکثر 2 عدد)
  As low as ‎6,660 تومان
 2. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 0.5 وات با قطر 30 میلی متر
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎6,300 تومان 21% Regular Price ‎8,000 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎7,010 تومان
 3. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 2 وات با قطر 45 میلی متر
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎21,800 تومان 18% Regular Price ‎26,840 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎21,820 تومان
 4. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 0.5 وات با قطر 26 میلی متر
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎10,200 تومان 19% Regular Price ‎12,650 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎10,280 تومان
 5. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 0.5 وات با قطر 40 میلی متر
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎7,400 تومان 21% Regular Price ‎9,400 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎8,230 تومان
 6. زنگ اخبار (بازر) پیزوالکتریک پسیو THDZ-1745 دارای فرکانس 4 کیلو هرتز
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎4,000 تومان 19% Regular Price ‎4,980 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎4,450 تومان
 7. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 2 وات با قطر 20 میلی متر
  5.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎12,600 تومان 29% Regular Price ‎17,820 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎14,720 تومان
 8. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 2 وات با قطر 30 میلی متر
  1.5  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎9,200 تومان 12% Regular Price ‎10,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎9,200 تومان
 9. بازر اکتیو پیزوالکتریکی 3 تا 24 ولت SFM-20B
  5.0  (6) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎20,900 تومان 11% Regular Price ‎23,600 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎20,960 تومان
 10. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهمی 0.5 وات با قطر 10 میلی متر
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎18,300 تومان 26% Regular Price ‎24,970 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎21,020 تومان
 11. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 1 وات با قطر 57 میلی متر
  4.5  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎11,000 تومان 29% Regular Price ‎15,500 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎13,590 تومان
 12. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 1 وات با قطر 45 میلی متر
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎11,600 تومان 29% Regular Price ‎16,400 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎14,370 تومان
 13. زنگ اخبار (بازر) پیزوالکتریک پسیو دارای فرکانس 4 کیلو هرتز
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎2,300 تومان 25% Regular Price ‎3,100 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎2,780 تومان
 14. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهمی 1 وات
  5.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎16,100 تومان 20% Regular Price ‎20,300 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎17,800 تومان
 15. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 1 وات با قطر 40 میلی متر
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎9,700 تومان 29% Regular Price ‎13,700 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎12,010 تومان
 16. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهمی 1 وات با قطر 30 میلی متر
  2.0  (1) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎11,900 تومان 20% Regular Price ‎14,900 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎13,630 تومان
 17. بلندگو ( اسپیکر ) 8 اهم 0.5 وات با قطر 20 میلی متر
  4.0  (2) 
  پیشنهاد ویژه
  قیمت ویژه ‎6,700 تومان 23% Regular Price ‎8,785 تومان (فقط برای یک عدد)
  As low as ‎7,900 تومان
 18. بازر مادربورد
  2.8  (2) 
  موجود نیست
مرتب سازی صعودی
View as توری فهرست

38 Items

per page